När ägarfrågan är viktig

Henrik Lehmann

Henrik Lehmann avslöjar ägarna. Foto: Vembi.

Att känna sin leverantör är viktigt av bland annat formella skäl. Vembi ägarinformation kompletterar Bolagsverkets huvudägarregister för den som vill se hela bilden.

Det är lätt för upphandlare att informera sig om svenska företags ekonomiska ställning. Fast kring frågan om vem som verkligen styr och bestämmer i företagen är det svårare att få grepp.

Bolagsverkets register över verkliga huvudmän är ett fall framåt. Här är det möjligt att ta reda på vem som har ett ägande, eller annan typ av inflytande, som överstiger 25 procent i ett bolag.

Fast Henrik Lehmann, marknadschef på Vembi ägarinformation, menar att det inte räcker med ett register som bygger på företagens egna uppgifter:

– Det är ju företagaren själv som anmäler dessa uppgifter och det saknas dessutom kontroll av det inskickat underlaget.

Därför kompletterar Vembi ägarinformation Bolagsverkets databas med tjänsten Svenskt ägar- och huvudmannaregister, Svähr.

– Vi upplyser om vilka de faktiska ägarna är, stora som små.

Henrik Lehmann säger att han ofta ser exempel på bolag med en enda verklig huvudman. Samtidigt identifierar Vembis ägarinformation 10-15 personer som faktiskt är ägare i företaget.

– De sitter med ett ägande på kanske 0,5, 10, eller 25 procent och finns därför inte rapporterade i Bolagsverkets register.

Han tar det egna företaget som exempel. Bakom Vembi står Valu8 som enligt Bolagsverket har en huvudman. Fast en koll i Svähr ger vid handen att det finns ytterligare minst åtta faktiska ägare med olika ägarandelar.

– Man kan korsköra uppgifterna i registren mot varandra, bevaka förändringar och för första gången se nätverk mellan verkliga huvudmän och ägare.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *