Lagrådet ger grönt ljus för statistiklag

Förslaget kring förbättrad svensk upphandlingsstatistik har tagit ett rejält kliv framåt. Lagrådet har i sin granskning inte funnit några invändningar som kan försena den nya lagstiftningen.

Regeringens förslag till förbättrad upphandlingsstatistik har tagit ytterligare ett steg framåt. Lagrådet lämnar förslagen i lagrådsremissen utan erinran, vilket innebär att ärendet kan överlämnas till riksdagen.

Lagrådet har en central roll. Uppgiften är att innan riksdagsbehandling inleds granska hur föreskrifter i lagförslag förhåller sig till varandra samt till grundlagarna och rättsordningen i övrigt. Vidare undersöks hur förslag förhåller sig till rättssäkerhetens krav och om det kan antas tillgodose angivna syften. Misstänks att problem kan uppstå vid tillämpningen ska de lyftas.

Ingen tvekan om att Lagrådet ibland kan vara mycket kritiskt. Minnesgoda besökare på Inköpsrådet kommer säkert ihåg att förslaget till ny lag om offentlig upphandling (LOU, LUF och LUK) fick en hel del stryk. Den gången tog behandlingen i rådet hela åtta månader.

Lagförslaget om upphandlingsstatistik, som var betydligt mindre till omfånget, rann jämförelsevis igenom på två veckor.

Röstar riksdagen för den nya lagen, som inte är särskilt politiskt laddad, börjar den gälla 1 juli nästa år. Statistik enligt de nya reglerna ska samlas in från den 1 januari 2021.

I korthet blir det då obligatoriskt att annonsera upphandlingar i registrerade databaser. De företag som driver dessa databaser får skyldighet att överlämna rådata till Upphandlingsmyndigheten som ska driva den nationella statistikdatabasen. Konkurrensverket får ansvar för att registrera och övervaka databasföretagen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *