Andreas Åström
Andreas Åström oroas över den offentliga konkurrensen. Foto: Johan Jeppsson.

Kommuner särbehandlar egen regi

Företagare i tjänstesektorn upplever konkurrens från offentliga aktörer. Utöver minskade intäkter när kommuner, regioner och stat säljer varor och tjänster på den öppna marknaden klagas det på särbehandling vid upphandling.

Kommuner och regioner driver gym, stadsnät, tolkförmedlingar och plantskolor i konkurrens med privata företag. Enligt Almegas undersökning bland 323 medlemsföretag i olika branscher inom tjänstesektorn upplever två av tre osund konkurrens från det offentliga. Samhall är det företag som oftast nämns.

Nära 85 procent av dessa tjänsteföretag menar att deras intäkter har minskat på grund av den offentliga aktörens agerande. Andreas Åström, chef för näringspolitik och kommunikation på Almega:

– I ett större perspektiv är den osunda konkurrensen mycket skadlig för hela Sveriges företagsklimat och vår ekonomiska tillväxt.

Flera företag för fram att den kommunala egna regin ges fördelar vid upphandling. Eftersom likabehandling är en av de grundläggande principer som ska efterlevas i alla upphandlingar är detta rätt anmärkningsvärt.

Enligt enkäten har företagen svårt att föra fram sin kritik. Man är helt enkelt rädd för att stöta sig med de offentliga aktörerna. Ulrica Dyrke, jurist och konkurrensexpert på Almega, säger att det inte sällan handlar om situationer som liknar David mot Goliat.

– Därför är det viktigt att det finns ett rättssystem som kan ta om hand dessa konkurrenskonflikter på ett effektivt sätt. Dagens regler lämnar mycket mer att önska.

Konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, som började gälla för snart tio år sedan, har enligt Almega inte fungerat bra. En översyn av lagstiftningen efterlyses.

Organisationen vill se kommunal särredovisning av sådan verksamhet som befinner sig på en konkurrensutsatt marknad. En annan idé är en uttrycklig policy hos kommuner och regioner för sin externa säljverksamhet.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Kommuner särbehandlar egen regi

  1. Ytterst märkligt är att Sveriges Kommuner och Landsting bedriver låtsasverksamhet på en konkurrensutsatt marknad, bl a genom bolaget Affärsconcept.

    Varför säljer SKL inte bara ut det bolaget?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *