Henrik Görnberg, Anna Ulfsdotter Forssell, Jonatan Wahlberg
Förenklingsutredarna Henrik Grönberg, Anna Ulfsdotter Forssell och Jonatan Wahlberg.

Hundra tycker om förenklingsutredning

Arbetet med Förenklingsutredningen fortsätter när betänkandet nu går ut på remiss. Hundratalet utvalda mottagare inbjuds, för vissa är det ett måste, att lämna synpunkter.


Regeringen skickar ut Förenklingsutredningens betänkande Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44) på remiss. Listan över remissinstanser är lång, den spänner från Almega till Östersunds kommun.

Betänkandet innehåller förslag om enklare regler för upphandlingar under tröskelvärdena och ändrade regler för överprövningar. Som Inköpsrådet tidigare rapporterat hör ömsesidigt processkostnadsansvar och en avgift på 7 500 kronor för att ansöka om överprövning till förslagen.

Till de sammanlagt hundra remissmottagarna hör ”självklara” besvarare som SOI, SKL Kommentus, Upphandlingsmyndigheten, Kammarkollegiet och Konkurrensverket. På listan finns flera idéburna organisationer som till exempel Bräcke diakoni, Famna och Forum.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att besvara remissen. För övriga är denna gyllene chans att påverka och kommentera frivillig.

Remissinstanserna har fram till den 1 februari 2019 på sig att svara. Det gör möjligen tiden för kort för beslut i frågan för att hinna med utredarnas förslag till startdatum för förändringarna som är den 1 juli 2019.

Regeringen meddelar samtidigt att arbetet med frågan om preklusion i samband med överprövningar fortsätter.

Hearing om Förenklingsutredningen i Malmö 15 oktober

Ta del av Förenklingsutredningen direkt från källan på Inköpsrådets hearing den 15 oktober i Malmö. Regeringens särskilda utredare, Anna Ulfsdotter Forssell, är på plats tillsammans med utredningens två sekreterare, Jonatan Wahlberg och Henrik Grönberg.
Boka din plats nu!

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *