Morten Jung
Morten Jung vill se färre avbrytanden. Foto: Dansk Erhverv.

Förbättringar i ny upphandlingslag

Färre avbrutna upphandlingar och krav på realistiska uppgifter om avtals storlek. Det är några av önskemålen från danska företagare inför översynen av landets upphandlingslag.

Den danske näringsministern Rasmus Jarlov är på väg att renovera den danska upphandlingslagstiftningen. I början av året bad han om synpunkter från upphandlare och leverantörer på vad som behöver förändras framöver.

Dansk Erhverv blir inte svaret skyldigt. Näringslivsorganisationen, som representerar ett brett spektrum av företag, vill bland annat se ökad marknadsdialog. Dessutom önskas skrivningar i den omarbetade lagen som gör det svårare att avbryta upphandlingar, något som visat sig ske i oväntat stor omfattning i Danmark.

– Avbrutna upphandlingar går som en röd tråd genom de klagomål som kommer in till oss från medlemsföretagen, säger Morten Jung, marknadschef på Dansk Erhverv.

Han slår också ett slag för mer realistiska uppskattningar av upphandlingars förväntade storlek. Eftersom anbudspris bland annat bygger på volym är det viktigt att upphandlande enheter inte över- eller underdriver affärens storlek.

– Ingen kräver en perfekt uppskattning, men en tumregel vore att felet inte slår mer än 15 procent upp eller ner, säger han och berättar om ett exempel med en 180-procentig skillnad.

Utöver uppstramade regler för hur avtalets förväntade omsättning ska beräknas vill Dansk Erhverv att uppföljning sker under avtalets löptid.

Nästa steg är behandling av förslagen i nybildade Forum for udbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bedömer att ett lagförslag kan ligga klart om ett år.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *