Färsk dom delar upp kommunerna

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Upprepade felaktiga direktupphandlingar inom en kommun behöver inte nödvändigtvis betyda högre böter. Olika nämnder kan enligt ett färskt prejudikat ses som separata upphandlande myndigheter.


Upprepade överträdelser räknas som försvårande omständighet vid bedömning av otillåtna direktupphandlingar. I flera domstolsärenden har exempelvis kommuner som gjort fel flera gånger drabbats av högre upphandlingsskadeavgift än ”förstagångsförbrytare”.

Fast enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen går det inte att, utan vidare, betrakta en kommun som en gemensam upphandlande enhet. Konkurrensverket får inte gehör för sitt krav på att med en tidigare försyndelse inom kommunens idrottsnämnd som motivering höja Stockholms stads böter från 90 000 kronor till 100 000 kronor i ett ärende som rör fastighetsnämnden.

Högsta instans bekräftar att upphandlingsskadeavgiftens storlek ska bestämmas med hänsyn till överträdelsens allvar. Upprepade fel av den upphandlande myndigheten bör ses som en försvårande omständighet.

Fast enligt domstolen kan kommunala nämnder vara egna upphandlande myndigheter snarare än delar av en och samma upphandlande myndighet. Detta under förutsättning att nämnderna genomför sina upphandlingar självständigt.

Bedömningen är att så skett i detta fall, fastighetsnämnden har exempelvis egen förvaltning och budget. Stockholms stad, som genom hela processen hävdat att varje nämnd inom kommunen är en egen upphandlande myndighet, får därmed rätt.

Även förvaltningsrätt och kammarrätt har i tidigare domar slagit fast att en kommunal nämnd kan betraktas som en separat upphandlande myndighet. Dock måste graden av självständighet vara tillräckligt hög.

Konkurrensverket, som drivit denna fråga, ska analysera domen och vilka effekter den får.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *