Efter nyår: anslagstavlan flyttar till nätet

Efter årsskiftet måste kommuner, landsting, och regioner ha en webbaserad anslagstavla. Samma krav ställs även på kommunalförbund som sysslar med exempelvis upphandling.

Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft. Till nyheterna från årsskiftet hör att kommunernas officiella anslagstavlor ska vara webbaserade.

Detta betyder att det ställs krav på en digital anslagstavla på alla kommuner, landsting och regioners webbplatser. Anslagstavlan ska vara väl synlig och vara lätt att hitta. Om den inte får plats på startsidan måste här finnas en tydlig anvisning om var den kan nås.

Samtidigt försvinner kravet på fysisk anslagstavla, som inte sällan funnits i kommunhusets entré. Det som anslagits på den fysiska anslagstavlan ska vid årsskiftet flyttas över till den webbaserade anslagstavlan och finnas kvar där tills överklagandetiden gått ut.

På anslagstavlan ska information finnas om bland annat sammanträden i kommunfullmäktige, justerade protokoll och upplysningar om hur beslut kan överklagas. Information om upphandlingar ingår inte i obligatorierna.

Kravet på digital anslagstavla kommer också att gälla kommunalförbund – som ska ha en egen digital anslagstavla. Den kan publiceras på egen webbplats eller hos en av medlemskommunerna.

Flera upphandlingssamarbeten landet över är organiserade just i form av kommunalförbund.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *