Anders Knape
Anders Knape, snart på SKR. Foto: Hans Alm.

Dags att byta ut en bokstav

Landstingen är sedan årsskiftet historia och SKL vill därför bli SKR. Fast det nya namnet är redan upptaget, vilket kan ge sammanblandningsproblem.

Vid årsskiftet tvättar regeringen bort begreppet ”landsting” ur en lång rad lagar. Trots att samtliga landsting sedan den 1 januari i år är regioner lever detta begrepp kvar i många sammanhang.

Hit hör Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Fast förslaget från arbetsgivar- och intresseorganisationens styrelse inför kongressen den 27-28 november är ett namnbyte till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

– Det är viktigt att vi som medlemsorganisation speglar våra medlemmar tydligt och eftersom alla landsting nu är regioner är detta ett naturligt steg, säger Anders Knape, ordförande för SKL.

Enligt Anders Knape har namnändringen förberetts under en längre tid:

– Dels för att det ska gå så smidigt som möjligt, dels för att det ska genomföras på ett bra sätt, både i ett ekonomiskt och klimatmässigt perspektiv.

Fast den nya förkortningen kan bädda för missförstånd. SKR är nämligen redan etablerat för Sveriges Kristna Råd med 27 medlemskyrkor. På tidningen Dagens fråga om SKL känner till detta svarar presschefen Helene Lindstrand:

– Ja, det är klart. Den omvärldsbevakning gör vi när vi är i en sådan här process.

Det förekommer att olika organisationer i Sverige ”delar” på samma förkortning. Det är knappast en ideal situation då det finns risk för sammanblandning.

– Vi har inte patenterat förkortningen utan får väl leva med deras beslut, säger Karin Wiborn, generalsekreterare vid Sveriges kristna råd, till Dagen.

Om SKL-styrelsen får igenom namnbytet, vilket är högst troligt, skiftar också SKL Företag namn. Det påverkar bland annat dotterbolaget SKL Kommentus.

Webbplatsen skr.se ägs av Sveriges Konstföreningar.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *