Henrik Grönberg, Anna Ulfsdotter Forssell och Jonatan Wahlberg.
Utredaren Anna Ulfsdotter Forssell flankerad av utredningens två sekreterare Henrik Grönberg och Jonatan Wahlberg. Foto: Martin Agfors.

Då kan LOU bli enklare

Utredningen om enklare och flexiblare regler för upphandlingar börjar bli klar. Utredningen som leds av Anna Ulfsdotter Forssell ska presentera sina förslag senast den 15 juni, men datumet för när utredningens förslag föreslås bli verklighet är nu officiellt.


Utredningen har två uppdrag. Den ska ta fram förslag som gör lagstiftningen enklare och flexiblare för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt för upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster. Ungefär 60 procent av alla upphandlingar som görs i Sverige omfattas därmed av förslagen.

Utredningen ska också ta fram förslag för att minska antalet överprövningar. I direktiven framhålls att utredningen ska lämna förslag till och analysera konsekvenserna av att införa avgifter för att överpröva upphandlingar samt att förloraren ska stå för motpartens processkostnader. Utredningen kan även föreslå andra åtgärder.

Utredningens direktiv beslutades av regeringen den 15 juni 2017 och utredningen fick till den 15 juni 2018 på sig att bli klar. Till skillnad från de två senaste utredningarna inom upphandlingsområdet kommer denna utredning att hålla tidsplanen.

– Vi kommer att lämna över utredningen till regeringen den 14 juni, säger Anna Ulfsdotter Forssell som leder utredningen.

Vad utredningen kommer att föreslå är ännu inte officiellt, men en liten detalj kan Anna Ulfsdotter Forssell avslöja:

– Utredningen föreslår att förändringarna genomförs från och med 1 juli 2019.

Läs mer om Förenklingsutredningen
Sammanfattning av förslaget från Förenklingsutredningen
Intervju med utredaren och sekreterarna
Utredningens betänkande

Tröskelvärden för offentlig upphandling
Upphandlingar enligt LOU
Varor och tjänster: 1 365 782 kronor (statliga myndigheter) och 2 096 097 kronor (övriga)
Sociala och andra särskilda tjänster: 7 113 450 kronor (samtliga)
Byggentreprenader: 52 620 561 kronor (samtliga)

Upphandlingar enligt LUF och LUFS
Varor och tjänster: 4 201 678 kronor
Byggentreprenader: 52 620 561 kronor

Koncessioner enligt LUK: 52 620 561 kronor

Beloppen är fastställda i euro och räknas om till svenska kronor vartannat år. De aktuella beloppen gäller från 1/1 2018 och kommer att justeras 1/1 2020

 


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *