Ardalan Shekarabi
Ardalan Shekarabi önskar bättre statistik. Foto: Anders Löwdin.

Bättre statistik blir en riksdagsfråga

Regeringens proposition om ny lag för förbättrad statistik om offentlig upphandling är klar. Den överlämnas idag till riksdagen av civilminister Ardalan Shekarabi.

Tillförlitlig och heltäckande statistik är nödvändig för att möjliggöra god insyn i hur offentliga medel används och för att ge en samlad bild av den offentliga upphandlingen i Sverige. Idag överlämnar regeringen sin proposition med de lagändringar som ska öppna för bättre kunskap på området.

– Som ett steg i arbetet med att höja kvaliteten på den offentliga upphandlingen förbättrar vi nu statistiken på området, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Som väntat föreslås att statistiken främst ska tas fram genom uppgifter i annonser om pågående och genomförda upphandlingar. Det poängteras att förslagen inte ändrar grundförutsättningarna för annonsering av upphandlingar i Sverige. Annonseringen kommer även fortsättningsvis att ske på en konkurrensutsatt marknad.

För att säkerställa att uppgifterna i annonserna är tillförlitliga ska alla upphandlingar annonseras i registrerade annonsdatabaser. Konkurrensverket ansvarar för denna registrering och myndigheten ska även utöva tillsynen.

Uppdraget att samla statistiken i en nationell statistikdatabas för upphandling faller på Upphandlingsmyndigheten. Myndigheten poängterar dock att statistik baserad på annonsering är inte tillräckligt, utan den behöver kompletteras med inköpsvärden från fakturor.

Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 juli 2020. Statistik enligt de nya reglerna ska samlas in från den 1 januari 2021.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *