Rosenbad
Regeringskvarteren i Rosenbad. Foto: Peter Steen.

Bättre statistik är långt från gratis

Regeringens lagförslag om förbättrad upphandlingsstatistik innebär att all annonsering framöver ska göras i registrerade annonsdatabaser. Detta kommer att påverka både databasföretag och myndigheter.

Om Sverige, i likhet med flera andra EU-medlemsstater, hade haft en statlig annonsdatabas för offentliga upphandlingar skulle insamling av statistik ha varit en smal sak. Eftersom grundinformation nu måste hämtas in från ett antal privata aktörer blir det lite krångligare.

För att säkra informationskvaliteten vill regeringen att all annonsering enligt upphandlingslagarna ska göras i registrerade annonsdatabaser. Kravet på den som driver en registrerad databas är att lämna obearbetade uppgifter till Upphandlingsmyndigheten som ska sköta den kommande nationella statistikdatabasen.

Av regeringens lagrådsremiss framgår att den förbättrade statistiken inte kommer helt gratis. Och alla är inte redo att vara med om att dela notan.

Upphandlingsmyndighetens investeringskostnad beräknas till cirka sju miljoner kronor. Konkurrensverket, som ska registrera och övervaka databasinnehavarna, bedömer sina startkostnader till två miljoner kronor.

Betydande kostnader faller på databasföretagen. Konkurrensverket kommer att debitera dem både en ansökningsavgift och en årlig registeravgift. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Tidigare har nivån 8 500 kronor i ansökningsavgift plus 22 500 kronor per år diskuterats.

Annonsföretagen måste dessutom anpassa sina system till den nya leveransplikten, vilket antas kosta mer än myndighetsavgifterna. Enligt regeringen ska databaserna uppfylla ”vissa särskilda krav när det gäller teknisk prestanda, funktionalitet, tillgänglighet och servicenivå”.

Flera remissinstanser har under hanteringen av lagförslaget menat att leverantörsperspektivet varit dåligt utrett. Viss oro finns för utslagning av mindre aktörer.

Även kommuner har flaggat för merkostnader. Lagförslaget gör efterannonsering obligatorisk även för upphandlingar som inte ska annonseras i TED, vilket kan kräva manuellt arbete.

Det finns små upphandlande myndigheter och enheter som för närvarande inte annonserar i annonsdatabaser. För dem kan kravet på att gå i registrerade annonsdatabaser kosta i form av anskaffning av upphandlingssystem, utbildning av personal och framtagande av nya rutiner.

Den nya lagen ska träda i kraft den 1 juli 2020.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *