Kunder och konsulter får hemlighållas

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Uppgifter om kunder, referensuppdrag och konsulter kan sekretessbeläggas när ett anbud ska lämnas ut som offentlig handling. Däremot accepterar Högsta förvaltningsdomstolen inte att mer allmänna uppgifter kring ett företags metoder samt kvalitets- och miljöarbete hemligstämplas.

Informator begärde efter Riksdagsförvaltningens upphandling av support/helpdesk-tjänster att få ut kopior av två konkurrenters anbud. Högsta förvaltningsdomstolen har nu tagit ställning till om uppgifter som lämnats i anbud vid en offentlig upphandling kan lämnas ut eller om de omfattas av sekretess.

Dfind begärde att sekretess skulle gälla för beskrivningen i anbudet av bolagets tekniska förmåga och kapacitet, kvalitetsarbete och miljöarbete samt uppgifter om referensuppdrag och konsulter. Atrivo ville skydda namn och kontaktuppgifter på företagets konsulter eftersom man bedömer att det finns risk för att de blir kontaktade i rekryteringssyfte.

Riksdagsförvaltningen fann inte anledning att ifrågasätta behovet av sekretesskydd. Anbuden lämnades ut med undantag av sekretessbegärda uppgifter.

Med det beskedet ville Informator inte nöja sig. Företaget önskade se anbuden från Dfind och Atrivo i sin helhet och menade att uppgifterna knappast kan skada varken bolag eller personal.

I domen konstateras att specifika uppgifter om en näringsidkares metoder, processer samt tekniska förmåga och kapacitet i normala fall är en företagshemlighet. Fast uppgifterna i Dfinds anbud är så allmänt hållna att de kan lämnas ut.

Däremot håller domstolen med om att referensuppdragen får hemligstämplas. Uppgifterna om offererade konsulter och leveransansvariga har på den tuffa konsultmarknaden ett kommersiellt värde och kan utgöra företagshemligheter. Okej med sekretessbeläggning, alltså.

Det betyder att Informator kommer att få begärda handlingar med undantag för uppgifter om Dfinds kunder, referensuppdrag, konsulter och leveransansvarig samt om Atrivos konsulter och leveransansvarig.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *