Konkurrensverket
Kräver 24 miljoner kronor i böter. Foto: Catharina Biesèrt.

Vill ha 24 miljoner av lagtrotsarna

Konkurrensverket rapporterar om bråda dagar under fjolåret. Övervakande myndighet lämnade in 27 ansökningar om upphandlingsskadeavgift med sammanlagda krav på 24 miljoner kronor i böter.


Konkurrensverket ansökte under fjolåret om upphandlingsskadeavgift i 27 olika fall, varav åtta stycken var obligatoriska. Målsättningen med arbetet är att bidra till utveckling av praxis och ge vägledning för övriga intressenter på upphandlingsområdet.

Sammanlagt krävde övervakande myndighet in cirka 24 miljoner kronor i böter från kommuner, regioner och myndigheter som slirat på upphandlingsreglerna. Enligt tillsynsrapporten för 2018 meddelades under året sammanlagt 21 domar i mål som verket initierat inom ramen för sin upphandlingstillsyn.

Statistiken är helt klart på Konkurrensverkets sida. I 13 ärenden bifölls verkets talan helt. Fyra domar ledde till ett delvis bifall medan domstolarna avslog verkets talan i fyra fall.

De ärenden som Konkurrensverket utreder bygger på tips och egen omvärldsbevakning. Den digitala visselblåsartjänsten är nu också öppen för den som vill lämna information om en otillåten direktupphandling eller någon annan överträdelse av upphandlingslagstiftningen.

Under 2018 kom cirka 500 tips, klagomål och förfrågningar in. Det är en halvering sedan 2014 som sannolikt beror på att en del nu hamnar hos Upphandlingsmyndigheten.

I och med att resurser saknas för att utreda precis alla fall finns en prioriteringspolicy. I fjol förändrades policyn så att det vid prioritering av ärendena vägs in om det finns tecken på korruption.

Utöver upphandlingstillsyn har Konkurrensverket i uppdrag att utöva tillsyn över konkurrensreglerna. I rapporten konstateras att det finns synergieffekter i att samma myndighet utövar tillsyn över båda dessa regelverk.

Anbudskarteller, korruption och konkurrens i offentlig upphandling är företeelser som rör båda regelverken. Kunskap om konkurrens kan samtidigt bidra till att det offentliga gör bättre affärer, samtidigt som kunskap om upphandlingar förbättrar förutsättningarna att upptäcka och utreda misstänkta överträdelser av konkurrensreglerna.
Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *