Max Andersson
Max Andersson vill förbättra skyddet för visslare. Foto: Fredrik Hjerling.

Vägrar repressalier efter visselblås

Visselblåsare runt om i Europa ska inte behöva trakasseras eller förlora jobbet. EU-kommissionens utkast till direktiv på området bäddar för en gemensam minimilagstiftning.


EU-kommissionen planerar att nästa vecka lägga fram ett regelverk till skydd för visselblåsare. Det är politiker i EU-parlamentet som har pressat på i frågan.

Parlamentets gröna grupp presenterade redan i maj 2016 ett första förslag till ett direktiv för skyddsregler för visselblåsare. Den miljöpartistiske EU-parlamentarikern Max Andersson gläds över att frågan nu har avancerat upp på dagordningen.

Han slår fast att visselblåsare ligger bakom några av vår tids viktigaste avslöjanden:

– De har till exempel uppdagat maktmissbruk, massövervakning och grova skattebrott.

Detta till trots har den som uppmärksammar och anmäler missförhållanden ett mycket svagt skydd i många EU-länder:

– Därför behöver vi en gemensam minimilagstiftning som skyddar visselblåsare.

I samband med att EU-kommissionen nu agerar har den gröna gruppen skickat ett eget förslag till sådana skyddsregler till kommissionen. Åsikten är bland annat att skyddet för visselblåsare behöver väga tyngre än skyddet för företagshemligheter. Dessutom efterlyses sanktioner för repressalier och trakasserier av visselblåsare.

– Det är viktigt att alla som ser brott eller oegentligheter på sin arbetsplats ska kunna slå larm om det.

Enligt Max Andersson räcker det inte med lagstiftning som bara gäller vissa sektorer, eller vissa typer av anställningar:

– Oavsett om det handlar om en bank eller en skola ska man kunna vara säker på lagens skydd om man rapporterar missförhållanden.

Visslare har i Sverige uppmärksammat en rad upphandlingsrelaterade felsteg som till exempel hos Region Skåne samt Falu kommun.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *