Kriminalvården
Långa fängelsestraff för upphandlingsfusk. Foto: Kriminalvården.

Upphandlingsfuskare får fängelse

Fängelse i tre och ett halvt år. Det är hovrättens straff till centralgestalten, en fastighetschef, i upphandlingshärvan vid Kriminalvården.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling

Svea hovrätt dömer den fastighetschef som inom Kriminalvården upphandlingsfuskat under åren 2004 till 2010. Domen för grova mutbrott är fängelse i tre och ett halvt år månader.

Den aktuelle chefen har struntat i att genomföra korrekta upphandlingar i samband med projektering och byggnationer av anstalter i Haparanda, Härnösand och Östersund. Detta har gynnat arkitektfirman Fojab.

En vän till fastighetschefen döms för medhjälp till de grova mutbrotten. Påföljden för detta är fängelse i två och ett halvt år. Givande och tagande av mutor är inte ensidigt. Två företagare döms för bestickning till fängelse i två år respektive villkorlig dom.

– Det är viktigt för allmänhetens tilltro till rättsväsendet att det finns vilja och förmåga att lagföra personer på hög nivå inom den offentliga sektorn för korruptionsbrottslighet. Detta är viktigt inte minst ur förebyggande synvinkel, säger förre överåklagaren Gunnar Stetler som drivit målet.

Hovrätten anser också att åklagarna har bevisat att fastighetschefen tagit emot mutor från ett företag som träffat ett hyresavtal med Rikspolisstyrelsen under den tid vederbörande arbetade där. Totalt har mutor till ett belopp om drygt 20 miljoner kr tagits emot.

Stor del av mutorna har slussats via ett bolag som fastighetschefens vän hade. I ett par fall har mutor betalats direkt till fastighetschefen.

Åklagarna har begärt att betydande summor ska förverkas hos de tilltalade och hos bolag med anknytning till dem samt att vissa bolag ska åläggas företagsbot. De båda företagen Henova och Ferax projektledning åläggs företagsbot.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *