Lena Micko
Lena Micko vill ha en handlingsplan. Foto: Ninni Andersson.

Smider en plan i alla fall

Lena Micko gör det som föregångaren på civilministerposten inte tyckte var nödvändigt. Hon kickstartar arbetet med en nationell handlingsplan mot korruption.

Även om Sverige i internationella mätningar framstår som ett förhållandevis korruptionsfritt land finns det såklart problem och utmaningar. Hit hör att korruptionen tar sig andra och ibland mer svårupptäckta former än i andra länder, exempelvis olika typer av vänskapskorruption.

Transparency International har länge tyckt att regeringen borde skapa en nationell handlingsplan mot korruption. Nu ser det ut som om de påtryckningarna har gett resultat.

Civilminister Lena Micko meddelar att regeringen inleder arbetet med att ta fram en sådan handlingsplan. Beskedet kom under gårdagen, på den internationella antikorruptionsdagen.

– Tillit till det offentliga är grunden för ett starkt samhälle. Men den tilliten ska inte tas för givet och det är vår uppgift att ge förutsättningarna att upprätthålla en förvaltning av hög kvalitet. En gemensam handlingsplan är ett steg i det arbetet, säger Lena Micko.

Därmed går Lena Micko på tvärs mot sin föregångare på civilministerposten. Ardalan Shekarabi har värjt sig mot en handlingsplan och pekat på bland annat den nationella upphandlingsstrategin och det myndighetsnätverk mot korruption som Statskontoret driver.

Handlingsplanen kommer främst att rikta sig till offentlig sektor. Tanken är att skapa förutsättningar att bedriva ett mer effektivt och samordnat arbete mot korruption. Erfarenheter och kunskaper från myndigheter, andra organisationer och kommuner kommer vara en viktig del i arbetet med att ta fram planen.

Ulrik Åshuvud, ordförande för Transparency International i Sverige, välkomnar initiativet från regeringen:

– Vi förväntar oss att en nationell handlingsplan kan komma att inkludera även andra sektorer, som privata näringslivet och civilsamhället.

Det arbetas mot korruption inom det offentliga på flera fronter. Upphandlingsmyndigheten har nyligen lanserat ett nytt förebyggande stöd med bland annat en jävsdeklaration.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *