Polis
Stopp för korruption och jäv. Foto: Lars Hedelin.

Ska undersöka om polisen följer lagen

Polisens uppmärksammade passupphandling trippelgranskas. De nära kontakterna med nuvarande leverantör blir nu även ett fall för internrevisionen samt polisens nya tillsynsfunktion.

Förenklingsutredningen Malmö

I våras beslutade rikspolischefen att inrätta en ny tillsynsfunktion. Enheten, som ska ansvara för tillsyn av att polisens verksamhet bedrivs enligt gällande lagar och regler, har nu fått ett upphandlingsrelaterat uppdrag.

Dagens Nyheter har publicerat besvärande uppgifter om nära kontakter mellan polisen och nuvarande leverantör av pass under pågående upphandling. Den nyinrättade enheten ska nu granska regelefterlevnaden i samband med inköp och upphandlingar.

Erik Steen är blivande samordnare för funktionen:

– Vi räknar med att ha alla medarbetare på plats i november men har faktiskt redan smygstartat verksamheten med den första inspektionen som handlar om ärendebalanser och som ska vara klar i november.

I ”passuppdraget” ingår även att analysera om rådande kontrollsystem bidrar till att minska utrymmet för jäv, korruption och andra oegentligheter. Resultatet ska redovisas till rikspolischefen senast den sista december i år.

Internrevisionen bedriver en sedan tidigare planerad undersökning av intern styrning och kontroll i polisens upphandlingsverksamhet. Här ligger fokus på effektivitet samt frågan och att lagen om offentlig upphandling tillämpas på ett tillfredställande sätt.

Även här beräknas slutredovisningen ske senast den 31 december.

Detta är inte den enda granskningen av passupphandlingen. Polismyndigheten lämnade den 8 augusti över ärendet till avdelningen för särskilda utredningar för bedömning, något som regelmässigt sker då det finns misstankar om oegentligheter.

Erik Steen förklarar skillnaden mellan tillsynsfunktionen och avdelningen för särskilda utredningar är han och hans medarbetare tittar på verksamheten medan den senare utreder enskilda medarbetare.

– Vid de tillfällen när vi hittar brister ska vi inte bara redovisa dem utan vi ska också ta fram förslag till åtgärder och förbättringar, säger han.


Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt
Upphandla funktion i praktiken
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Leda upphandlingar effektivt

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *