HSN
Många tveksamheter vid upphandling. Foto: Fredrik Persson.

Satte egenintresset i första rummet

Landstingsmedarbetare anklagas för att ha upphandlat tjänster från bolag där det funnits egenintressen. En granskning av härvan visar på direktupphandlingar över gränsvärdena samt avtal och forskningsundantag från LOU som inte dokumenterats.

Personer verksamma i ett samarbetsprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska institutet har från år 2011 och framåt köpt tjänster från ett av ett bolag i vilket det funnits egenintressen. Det kunde Dagens Nyheter avslöja för en tid sedan.

Nu är landstingets granskningsrapport kring affärerna med MMI, Medical Management Innovations, klar. Enligt den har det slirats på regler kring såväl attest och jäv som upphandling.

En tidigare anställd enhetschef och dennes dotter har eller har haft kopplingar till MMI. Enhetschefen har i sin arbetsroll haft inflytande och möjlighet att påverka att uppdrag för miljonbelopp givits till bolaget.

Landstinget menar att chefen borde ha anmält den kopplingen till sin arbetsgivare samt lämnat över till någon annan att besluta i dessa ärenden. Förklaringen till att så inte skett är att MMI formellt ägs av en ideell förening.

De medarbetare som ansvarat för inköpen uppger att forskningsundantaget i LOU tillämpats vid upphandlingarna av MMI. Fast dokumentation som redogör för motiveringen till detta saknas. Direktupphandlingsgränsen har överskridits under två år.

Enligt utredningen har samarbetet mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset till del haft ”otydliga gränssnitt”. Detta har inneburit försämrade förutsättningar för god internkontroll.

Dagens Nyheter rapporterar att upplägget upptäcktes av Karolinska institutets internrevision redan i december 2015. Landstinget informerades dock inte, utan verksamheten kunde fortsätta i ytterligare nästan ett år.

Stockholms läns landsting uppmärksammar i sin granskning även ”luddiga” fakturor. Rapporten har lämnats över som underlag till polisen som får ta ställning till om det finns anledning att utreda ärendet vidare.

Förslag presenteras också för att komma till rätta med den yviga användningen av forskningsundantaget. Sådana upphandlingar ska framöver granskas och skriftligen godkännas av funktion som innehar upphandlingskompetens.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *