Så ska lagen skydda visselblåsare

Det EU-direktiv som syftar till att bättre skydda visselblåsare ska införas i svenska lagar. En särskild utredare kommer att föreslå hur detta ska genomföras rent praktiskt.

EU-kommissionen la för ett drygt år sedan fram ett förslag till förbättrat skydd för visselblåsare. I mars i år nåddes en överenskommelse om direktivet mellan ministerrådet och Europaparlamentet.

Det formella antagande av direktivet förväntas ske i höst. Därefter har EU-länderna två år på sig att anpassa sin nationella lagstiftning.

Regeringen har nyligen beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur visselblåsardirektivet ska genomföras i svensk rätt. Inga-Lill Askersjö, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, har utsetts till särskild utredare. Hon ska redovisa uppdraget senast den 29 maj 2020.

Utredaren ska bedöma hur direktivet förhåller sig till svensk rätt och utarbeta nödvändiga författningsförslag. Bedömningen ska bland annat omfatta inom vilka områden reglerna ska gälla och förhållandet till andra regelverk om skydd för personer som rapporterar om överträdelser. I uppdraget ingår även frågan om sanktioner.

Däremot ingår inte att föreslå några ändringar i grundlag, i lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter, eller avseende det meddelarskydd som enligt 13 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen gäller för anställda och uppdragstagare i kommunala bolag och vissa andra organ.

Det saknas inte exempel på upphandlingar som kommit upp till ytan tack vare visselblåsare, även om det inte alltid konstateras felaktigheter. Däremot finns en tydlig valhänthet, eller kanske ovana, av att hantera denna typ av utredningar.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *