Uppsatsvinnare
Generaldirektör och nöjda uppsatsvinnare. Foto: Kristina Evensen.

Prisar ny upphandlingskunskap

Konkurrensverkets uppsatstävling, som har genomförts årligen sedan 1995, är nu avgjord och prissumman på 100 000 kronor har fördelats. Fyra av de prisade studentuppsatserna går på temat offentlig upphandling.

Konkurrensverkets uppsatstävling i juridik och ekonomi lockade inte färre än 52 studenter som skrivit uppsatser på C-, D- eller mastersnivå. Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom uppskattar intresset hos studenter att välja uppsatsämnen som rör konkurrens och offentlig upphandling:

– Ämnena berör stora delar av samhällsekonomin och det finns ett starkt behov av ny och utökad kunskap, säger han och berättar att den sammanlagda prissumman uppgår till 100 000 kronor.

Första pris i ekonomiklassen delas av två uppsatser som båda tar upp offentlig upphandling i olika aspekter. Christian Albertsson och Housam Attar på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet har skrivit om små företag och offentlig upphandling.

I motiveringen heter det bland annat att detta är ett aktuellt och relevant ämnesval där författarna empiriskt undersöker hinder som företag upplever i samband med offentliga upphandlingar.

Erik Johansson på Handelshögskolan vid Umeå universitet kammar hem den andra halvan av förstapriset i ekonomiklassen för sin studie av en bussupphandling i Västernorrland. Med statistisk analys beläggs att en ökning av antalet budgivare leder till lägre kostnader för den upphandlande myndigheten.

Andrapriset i juridikklassen är också delat. Den ena delen går till Emma Olsson på Juridiska institutionen vid Lunds universitet. Hennes uppsats handlar om upphandlingsrättsliga sanktioner som uteslutning vid korruption.

Den andra halvan av andrapriset i juridikklassen togs hem av Alexander Engström som läser vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han prisas för en uppsats om väsentliga förändringar av offentliga kontrakt.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *