Politiker duckar för korruptionsfrågan

VALET 2018 Landets politiska partier visar ett rätt klent intresse för att ta itu med frågor som rör korruptionsrisker vid offentlig upphandling. Transparency International tycker inte att något parti på allvar driver frågan om etik och transparens.

Sverige är det land i Skandinavien som ligger sämst till i Transparency Internationals senaste korruptionsindex. En av anledningarna till raset på listan är oegentligheter vid offentliga upphandlingar.

Enligt TI Sverige tar de politiska partierna inte chansen att förbättra läget.

– Korruption medför ökade kostnader, sned fördelning av gemensamma resurser, sämre marknadsförhållanden och, inte minst viktigt, minskat förtroende för våra viktiga institutioner och ledare, säger Michaela Ahlberg, styrelseordförande för TI Sverige.

Hon skulle vilja se en nationell handlingsplan mot korruption. Regeringen har antagit en handlingsplan för Agenda 2030 och dess 17 hållbarhetsmål och organisationen undrar varför man inte samtidigt antagit en handlingsplan för ett korruptionsfritt Sverige.

– Varför tar inget av partierna korruptionsfrågorna på allvar och varför är intresset för transparens ljummet, som bäst?

På TI Sveriges fråga om vad som behöver göras för att minska riskerna för korruption vid upphandling, inte minst på kommunal nivå, för de flesta partier fram revision, insyn och offentlighetsprincip. Samtidigt noteras att Sveriges offentliga finanser till stor del revideras av politiskt tillsatta lekmän.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Politiker duckar för korruptionsfrågan

  1. TI:s uttalande om att inget parti driver frågan om etik och transparens stämmer inte alls, då Alternativ för Sverige (AfS) har varit mer än tydliga med att de vill införa åtgärder för att bekämpa de etablerade riksdagspartiernas svågerpolitik, bl.a. höja straffen för mutbrott, återinföra tjänstemannaansvaret och införa särskilda regelverk vid tillsättande av offentliga positioner.

Lämna ett svar till Justinianus Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *