Polismys under pågående upphandling

Resor, öl och middagar under pågående upphandling. Uppgifterna om de nära kontakterna mellan nyckelpersoner inom polisen och Svenska Pass ser onekligen besvärande ut.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling
Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt

Under pågående upphandling av passframställning, ett uppdrag som är värt över 700 miljoner kronor, har polisens kontakter med den nuvarande leverantören av allt att döma varit alltför vidlyftiga. Enligt Dagens Nyheters kartläggning har två nyckelpersoner vid Polismyndighetens rättsavdelning deltagit i utlandsresor, middagar och kräftskiva tillsammans med Svenska Pass som ägs av Gemalto.

Mejlkorrespondensen visar på mycket nära och personliga kontakter. Leverantörens propå om att dricka öl tillsammans besvaras av ett polisiärt ”mums mums”.

Tidningen har gått genom polisernas samtliga reseräkningar. Där finns inga spår av att myndigheten ska ha stått för deras kostnader, vilket får de grävande journalisterna att dra slutsatsen att Gemalto inte bara bokat evenemangen, utan också betalt för dem.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, frågar sig om man måste umgås på detta sätt med leverantörer under en pågående upphandling?

– Utifrån betraktat så reser sig omedelbart frågor om korruption. Det ser extremt dåligt ut, säger han till tidningen.

Enligt en mejlkonversation har en polis dessutom fått pengar insatta på sitt konto från den aktuella leverantören. Tidningen noterar att det såklart kan finnas en fullgod förklaring till detta, men de inblandade håller tyst och vill inte kommentera.

De båda medarbetarna är nu anmälda till Särskilda utredningar. Denna enhet utreder anmälningar mot polisanställda och mot andra aktörer inom rättsväsendet. Tillförordnade rättschefen Karl Holm säger att anmälan är upprättad i enlighet med gällande rutiner:

– Med anledning av anmälan är jag förhindrad att kommentera ärendet då det råder förundersökningssekretess.

Karl Holm har beslutat att frågor kopplade till den anmälda händelsen inte längre ska handläggas av de berörda medarbetarna. Åtgärden, som inte innebär omplacering, gäller tills vidare och omprövas vid behov.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *