Johanna Skinnari förespråkar samarbete och medarbetarstöd. Foto: Lieselotte van der Meijs.

Många försöker påverka upphandlare

Upphandlare hör till de mututsatta yrkena. Brottsförebyggande rådet listar ”erbjudanden” om måltider, biljetter rabatterade privatköp som särskilt vanliga.


Till de yrkesroller som ofta får otillbörliga erbjudanden, mutförsök på ren svenska, hör upphandlarna. I en färsk rapport slår Brottsförebyggande rådet, Brå, fast att det kan handla om både större enskilda upphand­lingar och upphandlingar av mer löpande tjänster – ofta på en lägre nivå.

Mutor är inte synonymt med ett kuvert med kontanter. Allra vanligast är så kallad vardagskorruption med erbjudanden om måltider. Även olika typer av biljetter samt löften om rabatterade privatköp av varor eller tjänster hamnar högt upp på listan.

Den nya rapporten från myndigheten Brå är en uppföljning och utvidgning av tidigare studier. Även då pekades upphandlare och personer som tecknar avtal ut som en grupp som är särskilt utsatt för otillåten påverkan.

I undersökningen noteras att ett avtal kan vara skillnaden mellan konkurs och fortsatt verksamhet för en småföretagare. Jakten på ett kontrakt med en stor myndighet, som kan säkra den närmaste framtiden för ett företag, gör att en del går över gränsen.

Sammanlagt 45 500 anställda vid myndigheter och a-kassor har besvarat frågor om otillåten påverkan. Upplevelsen bland de tillfrågade är att fallen har ökat – och påverkansförsöken kan vara grövre än mutor.

– Det kan handla om allt från exempelvis obehagliga samtal och subtila hot till, i undantags­fall, våld, säger Karolina Hurve, utredare på Brå.

Nivån på utsattheten varierar mellan myndigheterna, men det finns stora lik­heter mellan dem vad gäller påverkansförsöken. Myndig­heterna har därför mycket att vinna på att samverka med varandra, särskilt med dem som har liknande typer av verksamheter, för att förebygga otillåten påverkan.

– Stöd till medarbetarna är betydelsefullt och att framför allt den närmaste chefen är viktig, säger Johanna Skinnari, projektledare på Brå.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

3 reaktioner på ”Många försöker påverka upphandlare

 1. Jag roade mig med att söka på ”upphan” i rapporten och jag fick inte många träffar. Flera av träffarna var generella påståenden och/eller handlade om upphandling som sådant. Rapporten ger dåligt stöd för slutsatsen att upphandlare är speciellt utsatta. På sidan 119 står det t ex ”På de större myndigheterna som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Migrationsverket och Polismyndigheten var det något fler än tio personer vardera som upplevde att detta var fallet. Även om det inte rör sig om ett stort antal personer, visar resultatet att påverkan mot offentlig upphandling förekommer.”

  Att påverkansförsök förekommer är inte alls samma sak som att många försöker påverka upphandlare.

 2. Hej Kjell,

  Denna rapport är en av flera som berör påverkan på offentlig upphandling.
  I denna, tidigare publicerade, Brå-rapport finns mer läsning: goo.gl/DSLP5e

  //Per

 3. Rapporten handlar inte som artikeln låter påskina om upphandlare som särskilt utsatta utan om (enligt rapporten)
  ”Yrkesroller inom upphandling
  I undersökningen framkommer även att yrkesroller som är involverade i upphandlingar och tecknande av avtal får otillbörliga erbjudanden. Det kan handla om både större enskilda upphandlingar och upphandlingar av mer löpande tjänster, ofta på en lägre nivå (Brå 2013:15). Utsatta yrkesroller kan innebära ansvar för inköp eller försäljning och inkluderar till exempel chefer, administrativ personal och verksamhetsansvariga.”

  Det är skillnad på att ha rollen inköpare eller upphandlare och att vara verksamhetsansvariga beställare i en offentlig organisation. Det är verksamhetsansvariga som ansvarar för budget i alla inköp som görs i organisationen och enligt rapporten är det dessa som är särskilt utsatta för korruptionsförsök/påverkan. Dessa har inte yrkesrollen upphandlare som artikeln hävdar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *