”Konsultberoende och rejäl naivitet”

Tony Malmborg

Tony Malmborg tipsar om förändring. Foto: Statskontoret.

Frånvaro av god förvaltningskultur bäddade för missförhållandena vid Statens fastighetsverk. Statskontorets granskning visar på bristande kontroll och uppföljning av bland annat upphandling.

I vintras kunde TV4 Kalla fakta avslöja omfattande missförhållanden vid Statens fastighetsverk. Sex personer, däribland före detta generaldirektören och en fastighetschef, har därefter delgivits misstanke om brott.

Statskontoret fick i våras regeringens uppdrag att undersöka hur verkets strukturer och kultur bidragit till detta haveri. Den rapport som nu är klar ger en dyster bild av hur verksamheten fungerat. Det pekas bland annat på en stor förtroendeklyfta mellan ledning och medarbetare med rädsla för repressalier.

– Statens fastighetsverk har ett viktigt arbete med att stärka förvaltningskulturen framför sig, säger Tony Malmborg, tillförordnad generaldirektör för Statskontoret, som hoppas att den färska rapporten ska utgöra ett stöd i det arbetet.

I granskningen slås fast att Statens fastighetsverk haft stora problem med organisation, styrning och ledarskap. Inom många områden, upphandling inte minst, har konsultberoendet varit stort samtidigt som styrdokumenten varit föråldrade.

Detta har bidragit till att myndigheten inte har haft tillräcklig beredskap, utan tvärt om en betydande naivitet, i att förebygga och hantera korruption och oegentligheter. Just korruption är enligt många tidigare utredningar ett problem inom byggbranschen.

Oklarheterna kring hur beslut ska fattas och vem som ska fatta dem har varit betydande. Uppföljningen och kontrollen har också brustit i bland annat arbetet med upphandlingar (verket upphandlar årligen för inemot två miljarder kronor).

Birgitta Böhlin, vikarierande generaldirektör vid Statens fastighetsverk, betonar att förändringsarbetet har påbörjats:

– Grundförutsättningen för en bra förvaltningskultur är att ha ordning på den interna styrningen. Utöver det tillkommer insatser för att skapa förutsättningar för en bra kultur och dialog, till exempel utbildning i den statliga värdegrunden.

Till de rent praktiska förändringar som görs hör förstärkt internkontroll och centralisering av arbetet med upphandlingar.

På regeringens initiativ bildas ett statligt nätverk mot korruption.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *