Olov Holst
Olov Holst välkomnar visselblås. Foto: Sigtuna kommun.

Här kan vem som helst vissla

Antalet offentliga aktörer med visselblåsarfunktion ökar stadigt. Snart kan även kommuninvånare i Sigtuna anonymt anmäla misstänkta beteenden och händelser.

Sedan december år 2018 har Sigtuna kommuns anställda anonymt kunnat anmäla oegentligheter som misstänks förekomma inom kommunens verksamheter. Nu är planen att ge kommuninvånarna samma möjlighet att anmäla eventuella missförhållanden.

Om beslut fattas vid dagens kommunfullmäktige kan visselblåsartjänsten införas redan den 1 mars. Olov Holst, moderat kommunstyrelseordförande, ser ett mycket viktigt steg mot en öppen och transparent organisation:

– Vi tar nu ytterligare ett steg i kampen att motverka korruption och oegentligheter i den kommunala organisationen.

Syftet med tjänsten är att fall av mutor, bedrägerier eller andra allvarliga missförhållanden ska upptäckas så fort som möjligt.

För att invånaren ska känna sig trygg i att kunna lämna sin rapport anonymt och i att informationen hanteras korrekt, kommer anmälningarna att tas emot av en extern mottagare. Företaget Lanterno har uppdraget att hantera anmälningarna för att förmedla relevanta ärenden till kommunjuristen.

– Vi har tagit fram tydliga rutiner för hur och av vem som ärendet ska hanteras, beroende på vem i organisationen som anmälan rör, säger Charlotte Heindow, kommunjurist i Sigtuna.

Sigtuna kommun passar omedelbart på att bevisa vikten av visselblåsning. Efter tips till Konkurrensverket utreds misstänkt fortsatta tjänsteinköp från ett företag efter det att avtalstiden löpt ut.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *