Carl Zeidlitz
Carl Zeidlitz förskräcks över mutrapporterna. Foto: David Bicho.

Entreprenör lämnar pengar i kuvert

Svetsaggregat, läsplattor, måltider och cash i kuvert. Trafikverket kritiseras för att inte agera tillräckligt resolut kring de mutbeteenden som TV4 avslöjat.

Kalla fakta i TV4 sätter sökarljuset på en oacceptabel mutkultur inom Trafikverket. Skattemedel som behövs för vägunderhåll försvinner ned i medarbetares och konsulters fickor.

I programmet vittnar upphandlade entreprenörer som målat markeringar på vägar norröver om att såväl utrustning som pengar i kuvert placerats utmed vägen för att hämtas av Trafikverksfolk. Företagen har sedan ”kompenserat sig” genom att på fakturorna överdriva sin arbetsinsats.

– Uppgifterna som framkommer i Kalla fakta är mycket skrämmande, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig vid Motormännen.

Peter Funck är chef för internrevisionen vid Trafikverket. Han säger att Trafikverket sedan flera år tillbaka bedriver ett systematiskt arbete med etikfrågor:

– Detta har resulterat i ett antal åtgärder i form av till exempel uppförandekod, utbildningar och inrättande av visslarfunktion.

Nu kritiseras verkets ledning för att ha agerat långsamt. Trots att det inte saknats rapporter om hur det förhållit sig dröjde polisanmälan till dess att Kalla fakta-redaktionen börjat ställa frågor.

– Just att det bildas kulturer är ett tydligt exempel på varför man kontinuerligt måste jobba med frågor rörande antikorruption, säger Natali Phalén, generalsekreterare vid Institutet mot mutor, till TV-kanalen.

Enligt Motormännen, som regelbundet granskar de svenska vägarnas kvalitet, är det avgörande att var enda underhållskrona används korrekt. Organisationens undersökningar ger bland annat vid handen att vägunderhållet i norra Sverige är svårt eftersatt.

– Vägunderhållet är direkt kopplat till trafiksäkerheten, säger Carl Zeidlitz. Dåligt underhållna vägar är farliga vägar.

Det lågtrafikerade vägnätet i Norrlands inland hör till de mest olycksdrabbade vägsträckorna i landet. Att verket inför planperioden 2018-2029 inte har pengar för att upprätthålla standarden på det glestrafikerade läns- och riksvägnätet oroar.

– Nu måste alla kort på bordet, avslutar Carl Zeidlitz.

Statskontoret har, i sitt arbete med att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten, tagit fram skriften En kultur mot korruption.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *