Natali Engstam Phalén
Natali Engstam Phalén vill se deklarationen användas.

Det är verkligen dags att deklarera jäv

Problem som intressekonflikter, svågerpolitik och jäv vid offentlig upphandling ska inte underskattas. Därför är Upphandlingsmyndighetens nya jävsdeklaration så användbar.

Upphandlingsmyndigheten erbjuder praktisk hjälp i kampen mot jäv vid offentlig upphandling. En nyframtagen jävsdeklaration är tänkt att underlätta hanteringen.

Jävsdeklarationen kan användas inför varje inköpsprojekt. Genom att samtliga deltagare och aktörer i projektet skriver under deklarationen intygar de personligen att de inte är jäviga i den aktuella upphandlingen.

Ann-Sofie Lillberg, chef för affärsenheten på Upphandlingsmyndigheten, menar att det kan vara svårt att prata om jäv:

– Men genom att låta alla som kan påverka upphandlingen fylla i en jävsdeklaration behöver ingen känna sig utpekad. Det är en bra rutin att ha inför varje inköpsprojekt.

Projektdeltagare som kan tänkas omfattas av deklarationen är upphandlare och beställare. Detsamma gäller personer som på annat sätt är involverade, såsom projektledare, konsulter, jurister och IT-ansvariga.

Natali Engstam Phalén, generalsekreterare vid Institutet mot mutor, tycker att Upphandlingsmyndighetens jävsdeklaration är ett bra stöd. Detta eftersom svensk korruption främst inte kännetecknas av mutor, utan om situationer som rör intressekonflikter, svågerpolitik och jäv.

– Att samtliga deltagare vid projektets början läser på och intygar att man inte är jävig ger varje deltagare en påminnelse om jävsfrågorna och det personliga ansvar man har för att inte agera eller misstänkas agera korrupt.

Deklarationen kan anpassas efter organisationens behov och den aktuella upphandlingens förutsättningar. Även organisationer som inte omfattas av jävsreglerna kan använda den.

Utöver jävsdeklarationsmallen finns det på Upphandlingsmyndighetens webbplats även annat stödmaterial om förebyggande av korruption i inköpsprocessen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *