Britta Lejon
Vill förbättra meddelarskyddet. Foto: Kristofer Samuelsson.

Dags att stävja upphandlingsfusket

Ett statligt nätverk mot korruption bildas på regeringens initiativ. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot myndigheter som gör stora inköp eller verkar nära byggbranschen.

Regeringen stärker arbetet mot korruption och andra oegentligheter inom offentlig sektor. Statskontoret ges i uppdrag att inrätta ett statligt nätverk mot korruption. Syftet är att intensifiera arbetet med att upptäcka och förebygga.

I instruktionen slås fast att ”särskild uppmärksamhet” ska särskilt riktas mot myndigheter som gör stora inköp eller verkar nära byggbranschen.

Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, välkomnar initiativet. Hon vill dessutom vidga meddelarskyddet som reglerar anställdas möjligheter att tala med media om oegentligheter.

– Jag anser att en viktig insats för att motverka korruption är att ge statliga bolag meddelarskydd och insyn genom offentlighetsprincipen. Så är det inte idag, trots att kommunala bolag har de reglerna.

Till förslaget om att stänga av offentliganställda som delgivits misstanke om korruption är hon mer tveksam:

– Att betraktas som skyldig innan man är dömd är att sätta grundläggande rättsprinciper ur spel.

Statskontoret ska också utarbeta riktlinjer för hur statliga myndigheter kan arbeta för att underlätta för anställda, uppdragstagare, leverantörer och kunder som vill meddela misstankar om korruption eller andra oegentligheter. Regler för hur myndigheterna hanterar misstankar om oegentligheter ska också tas fram.

I fjol kartlade Statskontoret hur myndigheter under regeringen arbetar med visselblåseri. Trots att bara 15 procent av myndigheterna har någon form av visselblåsarfunktion ansågs det inte finnas starka skäl för en gemensam sådan funktion.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *