Natali Engstam Phalén
Varnar för vardagsnära korruption. Foto: IMM.

Dags att göra upp med svågerpolitiken

Var tredje svensk företagare anser sig under de senaste tre åren ha förlorat en upphandling på grund av korruption. Enligt den färska EU-undersökningen sker svensk korruption främst genom svågerpolitik och nepotism.

Rätt få svenska företag anser att korruption utgör ett problem vid affärsverksamhet inom landet. Ändå slås det i en EU-undersökning fast att tre av tio företag upplever att de förlorat en offentlig upphandling på grund av korruption.

– Upphandling är ett område där korruptionsriskerna anses särskilt stora, mot bakgrund av de nära kontakterna mellan offentlig sektor och hur attraktivt ett upphandlat kontrakt är att vinna, säger Natali Engstam Phalén, generalsekreterare för Institutet mot mutor.

Undersökningen baseras på telefonintervjuer med 7 722 olika företag i EU:s medlemsstater, varav 301 i Sverige. Det finns tydliga skillnader mellan länderna.

Svenska respondenter anser att erbjudanden om gåvor eller resor i utbyte mot en tjänst hör till de vanligaste korruptionsformerna. Svågerpolitik och nepotism anses också vara vanligt i affärer.

– Den svenska korruptionsproblematiken är ofta ”vardagsnära” och grundar sig i olika former av relationer, förklarar Natali Engstam Phalén.

Näringslivets kontakt med politiken är även det ett område som upplevs problematiskt. Drygt hälften av de svenska företagen tror att nära relationer mellan näringsliv och politiker utgör en grogrund för korruption.

Tilltron till samhällets förmåga att upptäcka och beivra korruptionsbrott kunde vara bättre. Enligt 59 procent av de svenska företagen är det osannolikt att korrupta företag skulle bötfällas eller dömas till fängelse. Enbart dryga hälften tror att korrupta ageranden skulle leda till åtal.

Inköpsrådet har tidigare uppmärksammat en uppdragsforskningsrapport för Konkurrensverket som tecknar samma bild. Det mutas med resor, evenemangsbiljetter eller middagar.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Dags att göra upp med svågerpolitiken

  1. Korrekt analys med undantag för att det skulle vara materiella ting som huvudsakligen skulle utgöra mutbrottet. Det handlar oftare om vänskaps-korruption eller helt enkelt önskemål om en viss leverantör. Det är inte alltid företagen som bör bötfällas eller dömas till fängelse, då det ofta är beställarsidan som möjliggör detta och därför bär en stor del i ansvaret.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *