Rosenbad
Regeringskvarteren i Rosenbad. Foto: Peter Steen.

Bättre, javisst, men långt från perfekt

Statens fastighetsverk har gjort stora ansträngningar för att skärpa förvaltningskulturen efter fjolårets korruptionshärva. Riksrevisionen anser dock att det finns mer att göra på upphandlingsområdet.

Det var frånvaron av god förvaltningskultur som bäddade för de missförhållanden vid Statens fastighetsverk som TV4 Kalla fakta avslöjade i fjol. Korruptionshärvan inom det verk som ansvarar för många av våra kulturhistoriskt värdefulla byggnader har fått en generaldirektör och en fastighetschef på fall.

Statskontoret pekade i sin granskning av verksamheten ut svagt ledarskap och medarbetarnas misstroende gentemot ledningen. På upphandlingsområdet uppmärksammades brister såsom svag uppföljning och naivitet inför risker med korruption.

Verket har efter denna skandal, under ny generaldirektör, förbättrat rutinerna kring upphandling. Detta genom att bland annat uppdatera styrdokument, anställa fler upphandlare och en påbörjad centralisering av upphandlingsförfarandet.

Fast enligt Riksrevisionen skulle det kunna ha gjorts ännu mer. I en färsk revisionsrapport noteras att det fortfarande brister i processen, främst gällande uppföljning och efterhandskontroll av genomförda upphandlingar.

God uppföljning bedöms som avgörande för avtalstrohet och allmän regelefterlevnad. Riksrevisionen efterlyser en mer ändamålsenlig uppföljning. Rutinbeskrivningar bör tas fram som beskriver hur kontrollen ska genomföras och dokumenteras, men även hur identifierade iakttagelser ska hanteras.

Dessutom vill riksrevisorerna att samtliga inköp över 100 000 kronor ska administreras i verkets stödsystem från Visma. Annars försvåras möjligheten till uppföljning och kontroll av regelefterlevnad.

Det noteras att Statens fastighetsverk inte har haft någon obligatorisk upphandlingsutbildning för de medarbetare som arbetar med inköp.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *