Emma Breheim
Emma Breheim uppskattar föreslagen frihet. Foto: Luleå kommun.

Friheten uppskattas allra mest

Betänkandet från utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler får både ris och ros. Tumme upp ges för förslagen om större flexibilitet i utformandet av upphandlingarna samt förbättrade möjligheter att rätta och komplettera.


Så länge informationen om upplägget är tydlig ska upphandlande myndigheter och enheter själva få bestämma hur varje upphandling ska genomföras. Det ska dessutom bli enklare att tillåta leverantörer att rätta fel eller brister i ett inlämnat anbud.

Dessa båda förslag från den statliga utredning som har utrett förenklade regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster mottas positivt. Emma Breheim, ordförande för SOI, ser fram emot en reglering som vilar på principerna och där inköparna ges frihet att välja den metod som bedöms lämplig för varje enskild affär.

– En spontan reflektion är att det synsätt som utredningen har valt om möjligt, tillåtet och tillgängligt är lovande och smart, säger hon.

Förslaget om att utöka möjligheterna att rätta och komplettera anbud välkomnas särskilt:

– Det kommer att förenkla vår vardag, menar hon och ser även avgiften för att ansöka om överprövning som lämplig och nödvändig.

Stefan Holm, fram till i höst näringspolitisk expert på Almega, har som expert biträtt utredningen. Han finner både bra och dåliga förslag i betänkandet. På avgifter och processkostnadsansvar tror han inte:

– Visst kommer antalet överprövningar att minska med avgifter, men det blir ju på bekostnad av de små företagen som inte har resurserna.

Hans bedömning är att processkostnadsansvaret verkar hämmande för upphandlande myndigheter som vill testa nya tillvägagångssätt, exempelvis funktionskrav eller mer dialog. Åsikten är också att direktupphandlingsgränsen på 7,1 miljoner kronor för sociala tjänster och andra särskilda tjänster är på tok för hög:

– Det skapar grogrund för korruption, just det som utredningen sade sig vilja motverka.

Stefan Holm ser positivt på förslaget om att tillåta täckningsköp, alltså direktupphandlingar under överprövning. I likhet med Emma Breheim applåderar han att utökat självbestämmande för myndigheter i utformandet av upphandlingen – liksom de utökade möjligheterna till kompletteringar eller rättelser.

– Lite väl högt kan jag tycka, men i alla fall bra med avrundande kronor, lyder omdömet om förslaget till direktupphandlingsgräns på 600 000 kronor i LOU och 1,1 miljoner kronor i LUF.

Civilminister Ardalan Shekarabi, som tillsatte utredningen som ett led i att reformera den offentliga upphandlingen, är nöjd. Bland annat över att små och lokala företag samt idéburna organisationers position stärks:

– Förslagen kommer att underlätta för upphandlande myndigheter och enheter att göra goda och sunda affärer och minska antalet överprövningar i domstol.

Trots att det noteras att upphandling är ett riskområde för korruption så ingick inte en översyn av  korruptionsrisker i utredningens uppdrag. Det tycker Transparency International är beklagligt.

Utredningens förslag ska nu närmast remissbehandlas. Huruvida utredningens föreslag, att lagändringarna ska träda i kraft sommaren 2019, hinns med återstår att se.

Läs mer om Förenklingsutredningen
Sammanfattning av förslaget från Förenklingsutredningen
Intervju med utredaren och sekreterarna
Utredningens betänkande


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *