Signe Lynggaard Madsen
Signe Lynggaard Madsen tar det säkra före det osäkra. Foto: Ulrik Jantzen.

EU-dom sänker populära ramavtal

Den statliga och kommunala inköpscentralen i Danmark tvingas upphandla om två mycket populära och välanvända ramavtal. Anledningen är en sträng tolkning av Coopservice-domen.

En upphandlande myndighet som är part i ett ramavtal är skyldig att ange den totala kvantitet och det högsta belopp som ramavtalet omfattar. Det slår Konkurrensverket fast i ett ställningstagande efter EU-domstolens så kallade Coopservice-dom (C216/17) från december 2018.

Verkets danska motsvarighet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, gör en klart strängare tolkning av domen. På grund av den ser sig Statens og Kommunernes Indkøbsservice, SKI, tvingad till att i förtid avsluta och annonsera ut två ramavtal inom IT-konsultområdet.

Anledningen är att avtalen helt enkelt blivit för populära. Dansk övervakande myndighets bedömning är nämligen att ett ramavtal i princip inte kan användas om den förväntade omsättningen överskrids.

Signe Lynggaard Madsen är vd för SKI:

– Självklart är det synd för både offentliga kunder och privata leverantörer att två utmärkta ramavtal därför måste avslutas i förtid. Försiktighetsprincipen får oss att annonsera ut upphandlingen på nytt för att kunna ha nya avtal tillgängliga när vi stoppar användningen av de tidigare.

SKI poängterar de stora svårigheterna med att i förväg uppskatta omsättningen på ett ramavtal. Mängder av faktorer spelar in. Det rör sig om allt från valutakursförändringar och nya skatter till förändrade konsumtionsmönster, politiska åtgärder och i vissa fall till och med vädret.

– Fast även om det råder oenighet bland juridiska experter om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens bedömning av denna dom kan vi inte bortse från den.

Precis som Konkurrensverket understryker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen att man endast uttalar sig vägledande. Så småningom väntas Klagenævnet for Udbud forma dansk praxis, men det har ännu inte skett.

Statens og Kommunernes Indkøbsservice räknar med att ha nya ramavtal tecknade till sommaren.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *