Germund Persson
Germund Persson avråder från "gratis blöjor". Foto: Thomas Carlgren.

”Domen är inte prejudicerande”

Rådet från Sveriges Kommuner och Regioner är att inte rusa åstad och upphandla blöjor till förskolan. Men enligt organisationen finns det skäl att noga följa rättsutvecklingen.

En del av landets kommuner tillhandahåller blöjor till barn i förskolan. Merparten gör det inte. Det vanligaste är att föräldrarna tar med blöjor till sina barn alternativt betalar förskolan för att fixa saken.

Fast i fjol slog kammarrätten fast att blöjor är en viktig del av omsorgen. Efter att en fristående förskola i Värmdö nekats att lägga dessa kostnader på föräldrar som redan betalar maxtata har blöjor hamnat på upphandlingsagendan.

– Klart är att det får betydande ekonomiska konsekvenser för kommunerna, som redan idag har ett ansträngt läge, säger Germund Persson, chefsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

I exempelvis Boxholm, Kungsbacka och Varberg har skolförvaltningarna påbörjat samtal med upphandlingsavdelningen för att förbereda för eventuell upphandling.

– Vi ser nu över vad domen innebär i form av ökade kostnader samt praktisk hantering för oss, säger Maria Andersson, skolchef för förskola och grundskola i Kungsbacka.

Skaras kommunala förskolor kommer från den 1 februari att tillhandahålla blöjor under den tid som barnen är på förskolan. Upphandling av blöjor sker centralt och det kommer att finnas en sorts blöjor av ett märke. Föräldrar som, av andra skäl än styrkta medicinska sådana, vill ha en annan sorts blöja än den upphandlade får själva bekosta dem och ansvara för att de finns på förskolan.

Fast efter att ha analyserat saken ser SKR dock inte någon anledning för kommunerna att ändra sina rutiner vad gäller tillhandahållande av blöjor i förskolan. Bakom den rekommendationen ligger det faktum att Högsta förvaltningsdomstolen inte lämnat prövningstillstånd i ärendet och att en kammarrättsdom inte i sig är prejudicerande.

– Kammarrättens dom har bara rättsverkan när det gäller det enskilda fall som har prövats. Det finns fyra kammarrätter och vår erfarenhet är att praxis ofta varierar mellan kammarrätterna.

I det aktuella fallet rådde det dessutom en skillnad mellan fristående förskolor och kommunala diton i kommunen, där blöjor tillhandahölls. Hade domen blivit densamma i en kommun med samma rutiner på alla förskolor?

Klart är ändå att utgången i målet väcker många frågor. Därför finns det enligt SKR skäl att noga följa rättsutvecklingen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *