Spännande forskning om upphandling

Prissamordning, koncessioner samt vård- och avfallskonkurrens. Det är några av de nya forskningsområden inom områdena konkurrens och offentlig upphandling som stöttas av Konkurrensverket.

Konkurrensverket bidrar med sammanlagt 10,6 miljoner kronor till olika forskningsprojekt inom konkurrens och offentlig upphandling.

Niklas Rudholm vid Handelns Forskningsinstitut hör till de forskare som får pengar. Han ska studera effekten av antal budgivare på sannolikheten för prissamordningar. Tobias Indén vid Umeå universitet kommer att granska de statsstödsrättsliga och upphandlingsrättsliga aspekterna av koncessioner.

– Att kunna bidra till att ny kunskap kommer fram är viktigt för att skapa förståelse för hur marknader fungerar och hur samhället och ekonomin utvecklas, säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.

Ett av de nio nya forskningsprojekten har titeln Konkurrens om sopor. Analysen av marknaden för avfallsförbränning leds av Thomas Broberg på Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Syftet är att analysera konkurrensen och prisbildning på marknaden för avfallsförbränning. Fokus kommer att ligga på att förstå vilka roller komparativa fördelar, geografiska avstånd och offentlig upphandling spelar.

David Isaksson vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet ska undersöka hur konkurrensutsatt den svenska primärvårdsmarknaden är. Frågan är om konkurrensen i svensk primärvård kan sägas vara kvalitetsdrivande.

– De olika forskningsprojekt vi nu ger bidrag till kommer på olika sätt att bidra till en djupare insikt och förståelse för konkurrens och offentlig upphandling, säger Rikard Jermsten.

Utöver de nio nya forskningsprojekten ges också bidrag till elva pågående projekt.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *