Migrationsverket
Migrationsverket vinner i tingsrätten. Foto: Tomislav Stjepic.

Slipper betala kryssare i industrihamn

Migrationsverket kan andas ut i upphandlingstvisten med Floating Accomodations. Bolaget krävde 190 miljoner kronor i skadestånd för avtalsbrott, men får istället betala rättsgångskostnaderna.

Hösten och vintern 2015/16 behövdes varje sängplats för anländande flyktingar. Från företaget Floating Accomodations direktupphandlade Migrationsverket en flytande flyktingförläggning med plats för omkring 1 800 asylsökande .

Fast före detta kryssningsfartyget Ocean Galas hytter kom aldrig att utnyttjas som boende. Ägaren Floating Accommodations stämde därför Migrationsverket för avtalsbrott. Under hösten har tingsrätten i Norrköping hållit förhandlingar i ärendet.

Tingsrätten anser att Floating Accommodations inte har kunnat bevisa att Migrationsverket har begått avtalsbrott och ogillar därför kravet. Tvärtom är det företaget som inte uppfyllt samtliga villkor i avtalet före den 3 juli 2016, bland annat genom att utan tillstånd lägga till i Utansjö industrihamn. Avtalet har därför upphört att gälla.

Enligt domstolen har företaget inte undersökt och sett till att hamnen hade tillstånd att ta emot passagerarfartyg på de villkor som avtalet innebar. På leveransdagen saknades avtalsenlig kajplats att bedriva verksamheten vid. Anslutningar som fordrades för avfall och avlopp saknades också.

Företagets linje var att Migrationsverket ville klara sig ur avtalet eftersom behovet av boendeplatser för flyktingar minskade. Åsikten är att verket uppträtt illojalt genom att påverka kommunerna Härnösand och Timrå att inte ta emot Ocean Gala.

Företaget ska som tappande part betala Migrationsverkets rättegångskostnad som uppgår till närmare 3,5 miljoner kronor jämte ränta.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *