Flaggor
Brittisk flagga vajar fortfarande utanför Berlaymont i Bryssel. Foto: Lieven Creemers.

Så påverkar brexit upphandlingar

De politiska turerna kring Storbritanniens utträde ur EU är många och snåriga. Klart är i alla fall att brexit både på kort och på lång sikt påverkar offentliga affärer.

Förhandlingarna som förts kring vad som ska gälla vid Storbritanniens utträde ur EU är hittills avtalslösa. Ett utträde utan avtal på plats, en så kallad hård brexit kan därför inte uteslutas.

Enligt Upphandlingsmyndighetens lägesanalys är vissa konsekvenser av brexit konkreta och omedelbara. Andra är mer osäkra och långsiktiga till sin natur.

– Vi har beskrivit konsekvenserna av en hård brexit ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv. Informationen kommer att uppdateras om något ändras gällande utträdet, berättar Filip Brännström, chef för kundenheten på Upphandlingsmyndigheten.

En hård brexit innebär att EU:s regler upphör att gälla för Storbritannien som blir ett så kallat tredjeland. Dessutom kommer upphandlande organisationers skyldighet att godta vissa bevis, till exempel intyg om att leverantören följer kvalitets­säkrings­standarder, att falla bort.

Såväl Upphandlingsmyndigheten som Kommerskollegium pekar på att tillgången till olika produkter och tjänster som har koppling till Stor­britannien kan påverkas. Det finns exempelvis en utbredd tysk oro över risk för brist på viktiga medicinsktekniska produkter. Varor kan plötsligt komma att bli tullpliktiga.

Tipset är att följa upp befintliga avtal. Detta gäller i synnerhet för verksamhetskritiska varor och tjänster.

Även leverantörer som konkurrerar om offentliga kontrakt i Storbritannien berörs. Det är i dagsläget högst osäkert vilka regler och viillkor som kommer att gälla för företag i EU som vill lämna anbud.

Brittiska upphandlingar kommer hur som helst inte att återfinnas i TED (Tenders Electronic Daily). På samma sätt stängs även informationstjänsten e-Certis för Storbritannien.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *