Gammalt avtal lever och frodas

Per Eklund är kritisk. Foto: DNV.

Konkurrenskommissionen uppmärksammar att Västtrafik betalat mer än tio miljoner kronor på ett 17 år gammalt avtal som förlängts och omförhandlats. Fast bevis för att en offentlig upphandling en gång har skett saknas.

År 2001 slöt Västtrafik ett avtal med Nordic Port kring det webbaserade fordonsinformationssystemet Frida. Detta avtal har löpande förnyats år 2008 och 2013 samt genom olika tilläggsavtal.

Konkurrenskommissionen, en expertgrupp inom lobbyorganisationen Den nya välfärden, sätter dock frågetecken för om en upphandling faktiskt skett.

Enligt Västtrafik är licensavtalet till Frida upphandlat i en förenklad upphandling genom förhandlat förfarande. Någon dokumentation som belägger detta har dock inte visats. Vid Regionarkivet i Vänersborg, till vilket Västtrafik överlämnat all dokumentation och samtliga handlingar till ärenden som påbörjats före 2011, finns det inte.

Per Eklund, ledamot av Konkurrenskommissionen, riktar kritik mot Västtrafik.

– Den omständigheten att någon dokumenterad upphandling inte har kunnat beläggas tillsammans med att Västtrafik alltjämt vidmakthåller ett vid det här laget ett mer än 17-årigt avtalsförhållande gör att lagligheten kan sättas i fråga, säger han.

Kommissionens bedömer värdet av Västtrafiks betalningar till Nordic Port så högt att man borde ha genomfört ett annonserat upphandlingsförfarande med möjlighet för även andra leverantörer att lämna anbud.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *