Södertälje gästhamn
Södertälje gästhamn. Foto: Joakim Serrander.

Dålig koncessionskunskap blir dyrbar

Södertälje stad får böta för sin koncessionsupphandling av gästhamnen. Enligt domen, som är den första av sitt slag, har kommunen grovt underskattat koncessionens värde för att slippa annonsera.


Den första domstolsprövningen av upphandlingsskadeavgift i en koncessionsupphandling enligt LUK vanns av Konkurrensverket. Södertälje stad tvingas böta 875 000 kronor efter att ha underskattat hur mycket koncessionen faktiskt var värd.

Kommunen beräknade koncessionens att driva gästhamnen värde till 750 000 kronor per år, vilket är anledningen till att affären inte annonserades annat än som en intresseanmälan på Södertälje stads webbplats. Fast enligt lagen ska värdet baseras på den sammanlagda omsättningen under avtalets hela löptid.

Konkurrensverket har analyserat historisk information. Baserat på omsättningen under de senaste fyra åren beräknas värdet av avtalet, inklusive optionsår, med Ekerö Rederi till 10,9 miljoner kronor.

Kommunen hävdade för sin del 2,2 miljoner kronor. Detta belopp sänktes dessutom till 2,1 miljoner kronor på grund av ombyggnadsarbete.

Förvaltningsrätten bekräftar i sin dom att det kan vara svårt att i förhand, när avtalet sluts, exakt beräkna hur mycket en koncession faktiskt är värd i kronor och ören. Det noteras att uppskattningen måste göras på ett mycket omsorgsfullt sätt.

Enligt domen har kommunen inte lyckats förklara hur man räknat fram sitt låga avkastningsvärde. Man har heller inte kunnat presentera uppgifter kring de ombyggnadsstörningar som var argument för att ytterligare sänka värdet.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *