Varbergs kommun söker upphandlingschef

Ansökningstiden för detta jobb har gått ut

Varberg är en av landets snabbast växande kommuner. I dag är vi ca 62 500 invånare och 4 700 anställda som tillsammans bidrar till att förverkliga Varbergs kommuns Vision som är att 2025 vara Västkustens kreativa centrum.

Den övergripande inriktningen i vårt arbete styrs av vår verksamhetsidé: ”Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar” Utveckling och förändring ska präglas av ”Hållbarhet och delaktighet”.  I detta arbete står kommunen bl.a. inför stora och spännande investeringar.

Under 2016 blev vi utnämnda till både Årets stadskärna och Bästa landsbygdskommun – det är vi väldigt glada och stolta över.

Ett av de största projekten som pågår i Varberg är vårt stadsutvecklingsprojekt. Vi medverkar i Trafikverkets projekt om att bygga dubbelspår på Västkustbanan, och genom Varbergs tätort förlägga spåret i en tunnel. Inom ramen för projektet arbetar kommunen med att bygga en ny hamn så att den gamla kan flyttas. I de områden som frigörs kommer en ny stadsdel – Västerport – att växa fram.

Vi söker en positiv och drivande chef att leda vår fantastiska upphandlingsavdelning!
Upphandlingsavdelningen ingår i kommunstyrelsens förvaltning som en avdelning under Ekonomikontoret. Tjänsten som upphandlingschef är direkt underställd kommunens ekonomidirektör och du ingår i ledningsgruppen för ekonomikontoret.

Upphandlingsavdelningen driver den strategiska utvecklingen av kommunkoncernens upphandling och följer upp, utvärderar samt utvecklar kommunens inköp utifrån policy och riktlinjer. Vidare löser upphandlingsavdelningen kommunens behov av gemensamma upphandlingar samt stödjer facknämnder och kommunens bolag vid upphandling. Avdelningen ansvarar för drift och utveckling av kommunens e-handel.
Inom upphandlingsavdelningen arbetar sex upphandlare samt tre E-handelsutvecklare som driver kommunens beställningssystem.

Arbetsuppgifter
Du driver arbetet med att utveckla kommunens upphandlingsarbete för en effektiv, rationell och väl fungerande upphandlingsverksamhet. Du följer aktivt utvecklingen inom upphandlingsområdet och kommer med initiativ till förbättringar inom kommunen. Du är drivande i utveckling, framtagande och implementering av nya policys, strategier och riktlinjer inom upphandlingsområdet.

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att leda arbetet för upphandlingsavdelningens 9 medarbetare. Rollen innebär personalansvar för dessa medarbetare.

I ditt chefsuppdrag ingår att genomföra enstaka upphandlingar främst i syfte att upprätthålla kompetens inom praktiskt upphandlingsarbete. I arbetet ingår också tecknande av avtal samt att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor. Du är kommunstyrelsens expert och ansvarar för

• att kommunkoncernens behov av övergripande upphandlingar tillgodoses
• att verka för samordning av upphandlingsverksamheten inom kommunen
• att följa upp och analysera upphandlingsfrågor och egna ramavtal
• att verka för uppfyllelse av politiskt antagna mål gällande upphandling som styrmedel
• att sprida information om bl. a pågående upphandlingar och tecknade avtal
• att utgöra en kvalificerad stödfunktion för kommunens förvaltningar och bolag i upphandlingsfrågor
• att vara kommunens samverkandepart med andra upphandlande myndigheter

Du leder arbetet i upphandlingsstrategiska gruppen som består av representanter från de största förvaltningarna.

Hela inköpsprocessen i Varbergs kommun sker elektroniskt och vi är bland de främsta i Sverige vad gäller E-handel.
Du agerar som systemförvaltare av TendSign, Visma Proceedo och BuboInvoice.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en drivande och kompetent person med inriktning och erfarenhet av offentlig upphandling och som är redo att leda kommunens fortsatta upphandlingsarbete och utvecklingen av elektronisk handel.

Du har en relevant akademisk examen inom t ex bygg-och anläggning, ekonomi, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Önskvärt att du har kompletterat med inköps/upphandlarutbildning samt att du har dokumenterad kunskap i LOU.

Du har omfattande praktisk erfarenhet av offentlig upphandling gärna inom entreprenad och av att arbeta med elektroniska verksamhetssystem. Du har ett strategiskt och affärsmässigt förhållningssätt och verkar ur ett helhetsperspektiv.

Du trivs i ledarrollen och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du är kommunikativ och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Social kompetens, lyhörd och med utpräglad samarbetsförmåga samt förmåga att leda möten och bygga relationer är egenskaper som vi lägger stort vikt vid.

Sista ansökningsdatum: 2017-10-06
Referensnummer: A713922

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde så snart som möjligt.

Upplysningar
Stefan Tengberg, Ekonomidirektör
Telefon: 0340-88393, 076-785 83 93

Fackliga kontaktpersoner
Vision exp. Tel: 076-148 82 08
Ledarna Tel: 0340-69 71 82

Övrigt
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!

Ansök senast 2017-10-06
Ansökningstiden för detta jobb har gått ut