Upphandlingsmyndigheten söker strateg med inriktning innovation

Ansökningstiden för detta jobb har gått ut

Nu söker vi en strateg till vår Strategienhet som vill bidra i arbetet med innovationsupphandling både nationellt och internationellt för att utveckla verksamheten för såväl offentlig sektor som för leverantörer. Som strateg tänker du långsiktigt och har ett helhetsperspektiv där omvärldsbevakning och analys är viktiga verktyg för att lyckas. Du kommer att arbeta proaktivt för att medverka till förändring och utveckling inom upphandlingsområdet.

Strategienheten ansvarar bl. a för internationella uppdrag och samarbeten, digitalisering och standardisering av inköpsprocesserna samt stöd och vägledning avseende dialog och innovation i upphandling.

Arbetsuppgifter

Upphandlingsmyndigheten har flera uppgifter och regeringsuppdrag inom området innovationsupphandling. Vi arbetar i ett team med målet att öka kompetensen om innovationsupphandling samt stödja utvecklingen av offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för att nå såväl verksamhetsutveckling som samhällsutveckling i stort.

Myndigheten har fått ett särskilt regeringsuppdrag för att främja användningen av innovationsupphandling genom stöd till beställarnätverk på nationell, regional och lokal nivå med ett gemensamt behov av innovativa lösningar. Syftet med uppdraget är att skapa forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte där styrkan i gemensamt identifierade behov bättre kan tas tillvara i framtida upphandlingar.

Du kommer att arbeta proaktivt för att identifiera, initiera och stödja dessa nätverk. Samverkan med andra myndigheter, organisationer och företag är viktig för ett framgångsrikt genomförande. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att ta fram informations- och metodmaterial för spridning, men också utveckla metoder och strategier för att öka förekomsten av innovationsupphandling och kvaliteten av genomförandet. Som ett led i detta ingår att planera och genomföra föreläsningar, workshopar och seminarier.

Du ges också möjlighet att arbeta inom EU-projektet Procure2Innovate som syftar till att skapa ett nätverk mellan olika medlemsstaters kompetenscenter inom innovationsupphandling. Befintliga kompetenscenters, där Upphandlingsmyndigheten är ett, ska utveckla metoder, verktyg och arbetssätt inom innovationsupphandling för ökad samhällsnytta samtidigt som kunskaps- och erfarenhetsöverföring ska ske mellan olika kompetenscenters.

Tjänsteresor till andra EU-länder och även inom Sverige förekommer.

Kvalifikationer

  • Relevant högskoleutbildning
  • Minst två års praktisk erfarenhet av verksamhetsutveckling förknippat med offentlig upphandling och inköp från offentlig sektor
  • Minst två års erfarenhet av strategiskt eller taktiskt arbete avseende förändringsledning, verksamhetsutveckling, inköp, processutveckling eller omvärldsanalys
  • Erfarenhet av mötesledning, workshopmetoder samt av att föreläsa
  • God förmåga att uttrycka dig pedagogiskt i tal och skrift på både svenska och engelska

Meriterande

  • Erfarenhet av projektledning
  • Erfarenhet av att arbeta i EU-projekt
  • Erfarenhet av innovationsarbete och innovationsupphandling
  • Erfarenhet av strategiskt eller taktiskt arbete avseende förändringsledning, verksamhetsutveckling, inköp, processutveckling eller omvärldsanalys från kommun eller landsting/region
  • Erfarenhet av att arbeta med upphandling inom IT eller bygg- och anläggning

Om dig

Vi söker dig som vågar testa nya metoder och lösningar och som levererar väl underbyggda och modiga beslutsunderlag, ständigt med kunden i fokus. Du har en mycket god social förmåga och har mod att pröva nytt samtidigt som du är resultat- och lösningsorienterad med en förmåga till helhetssyn. Du kan prioritera, fokusera och självständigt driva arbetet framåt. Vidare söker vi dig som är prestigelös, engagerad och kommunikativ, som efterfrågar och värdesätter samverkan med kollegor och nätverk. Du har också förmåga att bygga och bibehålla långsiktiga relationer.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om upphandlingsmyndigheten

Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. Vi är i dagsläget ca 75 medarbetare med olika kompetenser och bakgrunder. Vi sitter i nyrenoverade, aktivitetsbaserade lokaler i Solna, nära allmänna kommunikationer.

Anställningen och ansökan

Vi söker en medarbetare för två års visstidsanställning.

Skicka din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 26 mars. Bifoga CV och personligt brev där du beskriver varför du är rätt person för tjänsten.

Välkommen med din ansökan!

För mer information, kontakta

Johanna Carlstedt HR-Specialist 08-586 217 94

Anna Christiansson, Saco-S, 08-586 217 26

Ansökningstiden för detta jobb har gått ut