Upphandlingsmyndigheten söker just nu Upphandlingsspecialist

Ansökningstiden för detta jobb har gått ut

Ref UHM-2018-0289

Är du en person med mångsidig praktisk erfarenhet av offentlig upphandling?

Upphandlingsmyndigheten söker en erfaren upphandlingsspecialist till affärsenheten, som vill bidra till en förenklad inköpsprocess för såväl offentlig sektor som för leverantörer.

Affärsenheten ansvarar för att utveckla stödet för den offentliga affären genom att ta fram både juridiskt och praktiskt vägledande material kopplat till inköpsprocessen. Detta innebär att vi ger stöd kopplat till förberedelse inför en upphandling, genomförande av upphandlingen och uppföljning av avtalet. På enheten finns såväl juridisk kompetens som praktisk erfarenhet av att genomföra inköp. Arbetsuppgifterna utförs i en miljö där flera olika professioner aktivt bidrar till att utveckla det stöd som myndigheten erbjuder upphandlande myndigheter och leverantörer. Till stor del utförs arbetet tillsammans med kollegor och ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Vi arbetar proaktivt och lyhört för att kunna ge mesta möjliga nytta till våra kunder utifrån deras behov.

Vad ska du arbeta med?

Rollen innebär att du bidrar med din erfarenhet av offentliga upphandling genom hela inköpsprocessen. Med inköpsprocessen menar vi förstudie, upphandling och avtalsförvaltning. Arbetsuppgifternas fokusområden kan variera över tid då det är kundernas behov som ligger till grund för myndighetens prioriteringar. Det kan t.ex. avse stöd för arbete med behovsanalys, annonsering, anbudsgivning, anbudsprövning, utvärdering och avtalsuppföljning. Du kommer att arbeta med framtagning av både generellt stöd och specifika stöd kopplade till olika branscher eller myndighetens fokusområden. För närvarande har vi tre segment som vi fokuserar särskilt på; vård, bygg respektive livsmedel. Utöver dessa har vi även fokusområden såsom dialog, innovation och digitalisering.

Du kommer exempelvis att arbeta med detta genom att:

 • Ta fram målgruppsanpassat stödmaterial, främst i skriftlig form.
 • Besvara inkomna frågor, skriftligt och muntligt.
 • Delta i interna arbetsgrupper och driva och bidra med din erfarenhet och kunskap om inköp och upphandling.
 • Representera Upphandlingsmyndigheten i externa sammanhang, t.ex. i samverkansprojekt med andra organisationer och verksamheter
 • Föreläsa på konferenser och seminarier för att sprida kunskap om offentliga affärer och myndighetens framtagna stöd.

Tjänsteresor kan förekomma.

Vi vill att du har
 • Relevant utbildning från högskola, yrkeshögskola eller motsvarande kunskap förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
 • Minst fyra års erfarenhet av att praktiskt och självständigt genomfört offentliga upphandlingar av varierande karaktär.
 • God erfarenhet av att jobba med lagen om offentlig upphandling, LOU.
 • God förmåga att pedagogiskt uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
 • En god förståelse för hela inköpsprocessen.
 • Erfarenhet och intresse av att föreläsa och hålla i utbildningar.

Meriterande kvalifikationer

 • Erfarenhet av såväl offentlig verksamhet som av leverantörssidan.
 • Bred erfarenhet från olika offentliga organisationer t.ex. kommun, statlig myndighet, landsting.
 • Erfarenhet från praktisk tillämpning av LUF och LUFS.
 • Genomförande av IT-upphandlingar.
 • Erfarenhet av elektroniska upphandlingsverktyg.
 • Erfarenhet av att arbeta konsultativt.
Personliga egenskaper

Vi söker dig som vågar testa nya metoder och lösningar och som fattar väl underbyggda och modiga beslut, ständigt med kunden i fokus. Du är resultat- och lösningsorienterad, har ett objektivt förhållningssätt och är analytisk och strukturerad. Du kan prioritera och fokusera och har samtidigt en förmåga till helhetssyn. Vidare söker vi dig som är prestigelös, engagerad och kommunikativ och som efterfrågar och värdesätter samverkan med kollegor och omgivning.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten är en ung myndighet med uppdrag är att ge stöd till upphandlande myndigheter och leverantörer i hela inköpsprocessen genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Anställningen

Vi söker en medarbetare för tillsvidareanställning och tillämpar normalt sex månaders provanställning. Vi sitter i moderna aktivitetsbaserade lokaler i Solna, nära allmänna kommunikationer.

Ansökan

Låter detta intressant? Skicka din ansökan senast den 24 september 2018. Använd knappen ”Sök jobbet” i denna annons.

För mer information & kontakt

Ann-Sofie Lillberg Chef Affärsenheten, 08-546 217 84

Johanna Carlstedt HR-Specialist, 08-586 217 94

Johanna Enberg SACO-S, 08-586 217 36

Sista ansökningsdag 24 september
Ansökningstiden för detta jobb har gått ut