Upphandlare för Framtidens Sös till Södersjukhuset

Ansökningstiden för detta jobb har gått ut

Vill du vara med att bidra till Framtidens Hälso- och sjukvård?

Södersjukhuset är ett akutsjukhus i storstadsmiljö. Mer än 600 000 stockholmare har Södersjukhuset som sitt akutsjukhus och 4 700 personer har sjukhuset som sin arbetsplats. Sjukhuset står inför stora utmaningar då det just nu pågår flera omfattande fastighetsprojekt som innebär anskaffning av utrustning till de befintliga byggnaderna samt nybyggnationer på sjukhusområdet. Sjukhusets verksamhet påverkas vilket innebär ett stort ansvar för upphandlingssektionen att samverka med vårdverksamheten, programkontor, SLL upphandling och övriga intressenter.

För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära, personliga patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten – med patienten”.

Upphandlingssektionen har ansvar för upphandling av varor och tjänster vid Södersjukhuset. Upphandlingarna avser främst medicinteknisk utrustning, men även tjänster och varor av olika slag. Vid sektionen arbetar 3 personer. Vi erbjuder en arbetsplats med omväxlande arbetsuppgifter och god sammanhållning.

Arbetsuppgifter:

Arbetet omfattar att planera och genomföra upphandlingar från förstudie till avtal och alla däremellan förekommande moment (utarbetande av kravspecifikation, annonsering, anbudsutvärdering mm.). En viktig del i arbetet är att bistå med rådgivning och utredningsarbete i samband med val av upphandlingsform och upphandlingsstrategi i varje enskilt upphandlingsprojekt. Som upphandlare på Södersjukhuset har du rollen att driva upphandlingsprocessen på ett målinriktat sätt från behov till leverans. Rollen innebär täta kontakter med representanter från olika verksamheter såsom medicinska, medicintekniska, administrativa samt IT.

Rollen kräver ett aktivt deltagande i sjukhusets förbättringsprocesser.

Anställningsform:

Tillsvidareanställning, 39,5 tim/vecka, flextid.

Kvalifikationer:

Du har högskoleutbildning med för tjänsten relevanta ämnen eller har annan utbildning/erfarenhet som prövas likvärdig.

Minst 3 års erfarenhet av upphandlingsarbete inom ramen för LOU.

Erfarenhet av upphandling av medicinteknisk utrustning alternativt annat tekniskt komplext område är meriterande.

Personliga egenskaper:

Som person trivs du med både med att jobba individuellt arbetet (textförfattande, kalkyleringsarbete etc.) och i grupp som krävs vid exempelvis framtagandet av kravspecifikationer och vidareutvecklandet av arbetsprocesser och metodik. Du är van att tänka långsiktigt och strategiskt, ser samordningsvinster och synergier samt har ett proaktivt synsätt på ditt arbete. Det är även viktigt att du som person är entusiasmerande och positiv och en god intern ambassadör för upphandlingens funktion.

Viktiga personliga egenskaper är prestigelöshet, flexibilitet och lyhördhet, god social förmåga att kommunicera med många olika människor/yrkesroller samt förmåga att parallellt hantera olika arbetsuppgifter.

Du förutsätts också ha intresse för affärer och ett affärsmässigt förhållningssätt gentemot leverantörerna. Det är viktigt att du behärskar svenska språket väl både skriftligt och muntligt. Tjänsten kräver goda kunskaper i Excel och Word.

Om du känner att du passar in på denna beskrivning så får du ett mycket intressant och självständigt arbete med många variationer/ett brett ansvarsområde på en arbetsplats som präglas av hög yrkeskompetens som alltid har patientens bästa framför ögonen.

Stockholms Läns Landsting/upphandling har i uppdrag att genomföra ett projekt: effektivare inköp/upphandling i landstinget vilket kan innebär en förändring både i arbetssätt och organisationstillhörighet.

Information om tjänsten lämnas av:

Upphandlingschef Anita Bengtson
tel:08-616 14 94

Fackliga företrädare:
SACO Linda Lampén
tel:08-616 11 48

Ansökningstiden för detta jobb har gått ut