Senior upphandlare till Region­fastig­heters Upphand­lings­enhet, Lund

Ansökningstiden för detta jobb har gått ut
Om arbetsplatsen

 

Gör skillnad. Varje dag. 

Regionfastigheter är Region Skånes förvaltning med uppdrag att ansvara för ägandet och utvecklingen av Region Skånes ägda och förhyrda fastigheter. Förvaltningen säkerställer att investeringar i Region Skånes vårdbyggnader görs så resurseffektivt och hållbart som möjligt.

Vi skapar rum för utveckling 

Region Skåne genomför just nu de största satsningarna någonsin på sjukhusområdena i Helsingborg, Malmö, Lund och Hässleholm. Målet är bättre vård och arbetsmiljö med sjukhus som är väl rustade för att möta framtidens krav. Läs mer om satsningen http://www.skane.se/framtidenssjukvard Regionfastigheter ansvarar för den samlade planerings- och byggprocessen från behovsanalys till idrifttagande.

Regionfastigheters Upphandlingsenhet ansvarar för all fastighetsrelaterad upphandling inom Region Skåne. Värdet av fastighetsrelaterade upphandlingar 2017 var 4,4 miljarder kronor. Upphandlingsenheten ansvarar för upphandling och förvaltning av fastighetsrelaterade ramavtal, är aktiv stödfunktion i övriga entreprenadupphandlingar samt hanterar upphandlingsstrategiska frågor och entreprenadrättsliga diskussioner relaterade till Regionfastigheter. Enheten är kompetenscentrum för upphandlings- och entreprenadjuridiska frågor och genomför internutbildningar inom det området. Regionfastigheter och dess upphandlingsenhet är i en spännande och expansiv fas med stora, komplexa byggprojekt med höga krav på upphandlingarnas kvalitet. Enheten är en ung upphandlingsorganisation som kontinuerligt utvecklar samspelet med Regionfastigheters projektledare och enhetens egna rutiner. Arbetssättet utvecklas ständigt för att förbättra kvaliteten såväl på upphandlingar som stödet till projektledare och andra medarbetare. Upphandlingsenheten består idag av tre upphandlare, en avtalsförvaltare, en avtalsadministratör, en upphandlingsstrateg och en enhetschef.

Arbetsuppgifter

Som senior upphandlare ansvarar du för att genomföra framförallt större eller komplicerade projektspecifika entreprenad- och tjänsteupphandlingar samt ramavtal som kännetecknas av stor komplexitet och höga krav på kvalitet. Detta ställer särskilda krav på utvärderingsmodellen. Upphandlingarna sker i nära samarbete med bygg- och installationsprojektledare. I rollen som senior upphandlare säkerställer du att entreprenadupphandlingarna är affärsmässiga med professionella kommersiella villkor och att upphandlingen är korrekt ur ett juridiskt perspektiv.
Du ger råd och stöd i upphandlingsfrågor och utbildar medarbetare i upphandling samt samverkar med andra verksamheter inom Region Skåne som Regionservice och Koncerninköp.

Upphandlingsenheten arbetar kontinuerligt med kvalitetsförbättring genom att ta tillvara erfarenheter och implementera dem i kommande upphandlingar. Här har du en viktig roll att utveckla upphandlingsmodeller och kontraktsinnehåll tillsammans med avtalsförvaltare, upphandlarkollegor och bygg- och installationsprojektledare. I kvalitetsarbetet ingår också förbättring av rutiner och arbetssätt.

Du stöttar också projektledare i strategiska diskussioner med leverantörer för att säkerställa att avtal tillämpas på ett konsekvent sätt.

Resor i tjänsten ingår i begränsad omfattning inom Region Skåne då vi har personal i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad.

Kvalifikationer

Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom upphandling/inköp, bygg, industriell ekonomi, entreprenadjuridik, eller annan för tjänsten relevant utbildning. Är du dessutom civilingenjör är detta meriterande. Du bör ha flera års arbetslivserfarenhet inom framförallt upphandling men även entreprenadjuridik, byggnation och ekonomi. Du kan ha arbetat som upphandlare, kalkylator eller inköpare på byggföretag. Projektledarerfarenheter eller arbetsledarerfarenheter ses som mycket meriterande då du i upphandlingarna agerar som projektledare. Du bör även ha erfarenhet av att hantera komplexa upphandlingar och ha förmåga att se nya lösningar istället för problem i dessa situationer. Även förhandlingsvana är meriterande.

Du har tidigare erfarenhet av upphandlingar enligt lagen om Lag om offentlig upphandling(LOU), gärna med anknytning till byggrelaterade projekt med Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader(AMA AF) som grund. Du är likaså van att arbeta i TendSign eller liknande elektroniskt upphandlingssystem.
Du har stort intresse för att arbeta med, och utveckla, utvärderingsmodeller. Du är även intresserad av att utveckla och förbättra rutiner, både enhetens interna rutiner med även upphandlingsrutiner för Regionfastigheters övriga medarbetare. Mycket god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift är ett krav då rollen har många kontaktytor.

Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna. Du ska vara engagerad, ansvarstagande och självständigt kunna planera ditt arbete i förhållande till verksamhetens behov och förutsättningar. Du har god samarbetsförmåga och får fram det bästa ur dina kollegor och samarbetsparter. Enheten präglas av stor vilja till erfarenhetsutbyte och samverkan. Vi värdesätter därför att du är prestigelös, delar med dig av erfarenheter och har förmåga att skapa och bibehålla goda relationer. Vidare har du god analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt samt förmåga att arbeta utvecklingsinriktat. Ett inre driv att komma till avslut och leverera är viktigt för tjänsten.

Ansökan & Anställning

Tjänsten är en tillsvidareanställning med omfattning heltid.  Tillträde enligt överenskommelse.

Referensnummer:   A803350

Välkommen att söka genom att klicka på knappen ”Sök jobbet” i denna annons.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag! Ansök senast den 2 september 2018

Kontakt

Tomasine Beckman Edén, Chef upphandlingsenheten, tel: 0725-49 42 57
Marie Björklund, Upphandlingsstrateg (från 2018-08-20), tel: 046-17 55 95

Fackliga företrädare

Leo Hafstad, Sveriges ingenjörer, tel: 0725-89 77 68
Bertil Dersén, Jusek, tel: 040-675 30 08
Ann Tångmark Lundberg, Sveriges Arkitekter, tel: 0721-99 83 07

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Sista ansökningsdag: 2018-09-02
Ansökningstiden för detta jobb har gått ut