Sektionschef till IT-inköp vid IT-avdelningen, med placering centralt i Stockholm

Ansökningstiden för detta jobb har gått ut

Vill DU bli en av oss som driver polisens it-stöd framåt och därigenom bidrar till att effektivisera den polisiära verksamheten?

Som anställd på it-avdelningen är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden där du gör skillnad på riktigt.
Vårt fokus är att generera verksamhetsnytta – med hög utvecklingstakt och modern teknik utifrån agila principer och förhållningssätt.

Polisens it-avdelning levererar it-stöd till hela polismyndigheten och dess drygt 29 500 medarbetare. It-avdelningen har drygt 700 anställda som tillsammans sköter utveckling, drift och underhåll av it-stödet till myndighetens alla olika verksamhetsområden. Vi samverkar även i tekniska frågor med andra rättsvårdande myndigheter inom landet samt bidrar aktivt till det rättsvårdande arbetet inom EU.

It-avdelningen består av fem enheter och ett Avdelningskansli. Sektionen för It-inköp ingår tillsammans med sektionen Styrning och administration och gruppen Beredskap och kontinuitet i avdelningskansliet.
Sektionen IT-inköp, som består av tre grupper, har till uppgift att driva och genomföra upphandlingar samt förnya konkurrensutsättningar inom it-inköpsområdet. Sektionen ansvarar också för hantering av externa leverantörer inklusive avtalsförvaltning på taktisk och strategisk nivå samt tillhandahåller it-juridiskt stöd som expertkompetens inom polisdatalagen och personuppgiftslagen och liknande rättsområden. Med stöd från rättsavdelningen, driver sektionen även rättsliga tvister och processer hänförliga till it-inköp.

Arbetsuppgifter

Som chef för sektionen IT-inköp har du till uppgift att självständigt driva, genomföra och samordna it-avdelningens inköpsbehov både på operativ och strategisk nivå. Rollen innebär ett nära samarbete med cheferna inom it-avdelningen och du är van vid att medverka i ledningsgrupp där du bland annat rapporterar status för pågående och planerade upphandlingar och avrop.

Du ansvarar ytterst för att utveckla arbetsprocesser och rutiner som rör inköp och upphandling i enlighet med aktuell lagstiftning och rättsfall. Arbetet innefattar att fortsätta uppbyggnaden av sektionen och att tillsammans med kollegorna på sektionen prioritera och samordna verksamheten med det långsiktiga målet att uppnå en hög kvalitet och effektiv hantering av ärendeflödet. Det innefattar även att skapa tydliga processer/rutiner samt ett väl fungerande samarbete med linjeverksamheten, ekonomiavdelningens inköpsenhet och andra upphandlande myndigheter.  Sektionen har även i uppdrag att identifiera besparingar och effektiviseringar inom anskaffningsområdet. Sektionschefen rapporterar till enhetschefen för Avdelningskansli och ingår i enhetens ledningsgrupp.

Som chef för sektionen IT-inköp:

ska du
– ingå i kansliets ledningsgrupp
– tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
– ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
– företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
– verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
– arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
– ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

 

Kvalifikationer

har du
– ett par års chefserfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer eller arbetsledare
– en för funktionen relevant akademisk utbildning, gärna inom affärsjuridik, eller motsvarande relevanta kunskaper erhållna på annat sätt
– erfarenhet av aktuell verksamhet
– minst ett års erfarenhet av att ha genomfört it-upphandlingar och avrop.
– ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
– erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
– ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum

besitter du
– förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
– förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
– förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
– förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
– förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
– förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Läs hela kravprofilen här.

Kontaktpersoner

Information om befattningen lämnas av Kanslichef Anna Günther-Hanssen, tfn 010-56 389 27. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: chefsrekrytering@polisen.se

Facklig företrädare

Kent Svärd, SACO, tfn 010-56 34 211; Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-56 38710; Lennart Grönberg, Fackförbundet ST, tfn 010-56 492 52; Karna Tillheden, Seko Polisen, tfn 010-56 16 627.

Övrig information

Anställning
– Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
– Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
– Placering vid IT-avdelningen i Stockholm, Kungsholmen

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan
Genom din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Du söker befattningen via Polisens Rekryteringsstöd. Du skapar ett konto första gången du ansöker. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill.

Har du skyddad identitet eller annan information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut; ta kontakt via chefsrekrytering@polisen.se

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 29 500 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2017!

Varmt välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2017
Ansökningstiden för detta jobb har gått ut