Entreprenad­upp­hand­lare till Region­fastig­heters upp­hand­lings­enhet i Lund

Ansökningstiden för detta jobb har gått ut

Gör skillnad. Varje dag. 

På Regionfastigheter skapar vi rum för utveckling. Vi är Region Skånes förvaltning med uppdrag att ansvara för ägandet och utvecklingen av Region Skånes ägda och förhyrda fastigheter. Förvaltningen säkerställer att investeringar i Region Skånes vårdbyggnader görs så resurseffektivt och hållbart som möjligt.

Region Skåne genomför just nu de största satsningarna någonsin på sjukhusområdena i Helsingborg, Malmö, Lund och Hässleholm. Målet är bättre vård och arbetsmiljö med sjukhus som är väl rustade för att möta framtidens krav. Läs mer om satsningen på www.skane.se/framtidenssjukvard. Regionfastigheter ansvarar för den samlade planerings- och byggprocessen från behovsanalys till idrifttagande.

Regionfastigheters upphandlingsenhet ansvarar för fastighetsrelaterad upphandling inom Region Skåne. Värdet av fastighetsrelaterade upphandlingar 2017 var 4,4 miljarder kronor. Upphandlingsenheten ansvarar för upphandling och förvaltning av fastighetsrelaterade ramavtal, är aktiv stödfunktion i övriga upphandlingar och upphandlingsfrågor samt hanterar upphandlingsstrategiska frågor och entreprenadrättsliga diskussioner relaterade till Regionfastigheter. Enheten är kompetenscentrum för upphandlings-och entreprenadjuridiska frågor och genomför internutbildningar inom det området. Upphandlingsenheten består av fyra upphandlare, en avtalsförvaltare, en avtalsadministratör, en upphandlingsstrateg och en enhetschef.

Arbetsuppgifter

Som entreprenadupphandlare hos Regionfastigheter ansvarar du för att genomföra kvalificerade upphandlingar av entreprenader, material och tjänster som krävs för att uppföra, underhålla och renovera Region Skånes fastigheter. Du genomför upphandlingar i nära samarbete med bygg- och installationsprojektledare av alla typer av fastighetsrelaterade avtal såsom ramavtal, drift- och underhållsavtal, men framförallt större eller komplicerade projektspecifika entreprenad- och tjänsteupphandlingar. Du utbildar och ger råd och stöd i upphandlingsfrågor till Regionfastigheters verksamhet samt samverkar med andra verksamheter inom Region Skåne som Regionservice och Koncerninköp.

I rollen som entreprenadupphandlare säkerställer du att upphandling sker i enlighet med lagar, förordningar och Region Skånes upphandlingspolicy samt att upphandlingarna är affärsmässiga och professionella. Du ansvarar för att säkra de kommersiella villkoren och för att upphandlingen görs korrekt ur ett juridiskt perspektiv. Upphandlingsenheten arbetar kontinuerligt med kvaliteten på fastighetsrelaterade upphandlingar och kontrakt genom att ta tillvara erfarenheter och implementera dem i kommande upphandlingar. I detta viktiga arbete samarbetar du med avtalsförvaltaren, upphandlarkollegor och bygg- och installationsprojektledare för att utveckla upphandlingsmodeller och kontraktsinnehåll. Du stöttar också projektledare i strategiska diskussioner med leverantörer för att säkerställa att vi tillämpar våra avtal på ett konsekvent sätt i hela regionen.

Resor i tjänsten ingår i begränsad omfattning inom Region Skåne då vi har personal i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad.

Kvalifikationer

Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom upphandling/inköp, bygg, industriell ekonomi, entreprenadjuridik eller annan för tjänsten relevant utbildning. Är du dessutom civilingenjör är detta meriterande. Du bör ha flera års arbetslivserfarenhet inom upphandling, entreprenadjuridik, byggnation och/eller ekonomi. Du kan exempelvis ha arbetat som upphandlare, kalkylator eller inköpare på byggföretag. Projektledarerfarenheter eller arbetsledarerfarenheter ses som mycket meriterande då du i upphandlingarna agerar som projektledare och ansvarar för att alla deltagare levererar för att säkra slutresultatet.

Vi ser det som positivt om du har tidigare erfarenhet av upphandlingar enligt LOU (lagen om offentlig upphandling), gärna med anknytning till byggrelaterade projekt med AMA AF som grund. Du har likaså vana att arbeta i TendSign eller liknande elektroniskt upphandlingssystem. Även förhandlingsvana är meriterande. Du ska ha ett utvecklat affärssinne och arbetar alltid för att uppnå den bästa affären utifrån de givna förutsättningarna. I denna roll har du många kontaktytor varför mycket god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift är ett krav.

Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna. Du ska vara engagerad, ansvarstagande och självständigt kunna planera ditt arbete i förhållande till verksamhetens behov och förutsättningar. Du har god samarbetsförmåga och får fram det bästa ur dina kollegor och samarbetsparter. Enheten präglas av stor vilja till erfarenhetsutbyte och samverkan. Vi värdesätter därför att du är prestigelös och har förmåga att skapa och bibehålla goda relationer. Vidare har du god analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt samt förmåga att arbeta utvecklingsinriktat. Arbetet kräver detaljfokus, men detaljerna måste planeras i sitt sammanhang för att säkerställa resultatet. Ett inre driv att komma till avslut och leverera är viktigt för tjänsten.

Ansökan

Skicka in din ansökan via knappen ”Sök jobbet” i denna annons. Ange Ref nr: A783135
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval.

Sista ansökningsdatum är 2018-06-03

Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Om tjänsten

Omfattning är heltid och anställningsform är tillsvidareanställning.
Tjänsten är placerad i Lund och tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner

Tomasine Beckman Edén, Chef upphandlingsenheten, telefon: 0725-49 42 57
Marie Björklund, Upphandlingsstrateg, telefon: 046-17 55 95

Fackliga företrädare:
Christopher Raushill, Sveriges Ingenjörer, telefon: 0768-87 11 95
Bertil Dersén, Jusek, telefon: 040-675 30 08
Ann Tångmark Lundberg, Sveriges Arkitekter, telefon: 0721-99 83 07

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Ansökningstiden för detta jobb har gått ut