Enhetschef till inköpsenheten, Solna

Ansökningstiden för detta jobb har gått ut

Ref 15223-203 310748-18

 

Det vi gör på Skatteverket har betydelse för företagaren, individen, andra myndigheter, samhällsfunktioner och Sverige. Vi ska skapa förutsättningar i kundens vardag och underlätta med digitala tjänster. Vår övergripande ambition är att Skatteverket ska fortsätta att ligga i framkant och vara ett föredöme inom svensk statsförvaltning. Framtiden är inget som ska upptäckas utan något vi gemensamt, tillsammans med andra, är med och skapar. Vi har stora möjligheter att göra skillnad.

Inköpsverksamheten på Skatteverket stödjer verksamheten genom att på ett effektivt, användarvänligt och korrekt sätt se till att rätt varor och tjänster upphandlas och avropas. Inköpsenheten ansvarar för att all upphandling, avrop och förnyad konkurrensutsättning genomförs affärsmässigt och i enlighet med gällande regelverk. Lagen om offentlig upphandling gäller de flesta av Skatteverkets upphandlingar.

Inköpsenheten har en mycket aktiv samverkan och ett nära samarbete med övrig verksamhet inom avdelningen och med andra delar av Skatteverket samt med Kronofogdemyndigheten och Valmyndigheten. Vårt utvecklingsarbete har stort fokus på digitalisering och e-handel med mobila lösningar, och vi arbetar med kategoristyrning (category management).

Inköpsenheten består av cirka 50 medarbetare fördelade på tre sektioner med huvudsaklig geografisk placering i Solna.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter som chef för inköpsenheten innebär att du utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer upp arbetet på enheten så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkert mot verksamhetsmålen. Du uppmuntrar till samarbete och nytänkande samt skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap som leder till resultat, utveckling och en god arbetsmiljö. Du driver och medverkar i Skatteverkets utvecklingsarbete.

Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar och leder och driver arbetet med stöd av dina sektionschefer. Du medverkar i administrativa avdelningens ledningsgrupp, rapporterar till avdelningschefen och har tillsammans med övriga chefer ett helhetsansvar för verksamheten.

Vi erbjuder dig en arbetsplats
 • med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter
 • som är till nytta för medborgare och företag
 • med öppenhet, respekt, gott bemötande och mångfald
 • som stimulerar till kreativitet, lärande och utveckling
 • med förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.
Vi söker dig som
 • Har eftergymnasial utbildning inom inköp alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom lång erfarenhet av inköpsarbete
 • har flerårig erfarenhet av upphandlingsarbete i offentlig förvaltning
 • har flerårig och aktuell chefserfarenhet med erfarenhet från arbete i ledningsgrupp
 • har en coachande ledarstil, helhetssyn och ser värdet av dialog, förankring och samverkan
 • är utvecklingsorienterad och nytänkande och har erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete
 • har en mycket god förmåga att kommunicera
 • är resultat- och målinriktad med förmåga att leda, delegera och fatta beslut
 • är trygg och stabil som person och i din yrkesroll.

Det är meriterande om du har erfarenhet av kategoristyrning inom offentlig förvaltning.

När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmåga. Du ska uppfylla kriterierna i Skatteverkets medarbetarpolicy.

Ansökan och anställning

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Vi kommer att göra en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Anställningen är tills vidare men uppdraget och förordnandet som enhetschef är tidsbegränsat.

Du söker tjänsten via knappen ”Sök jobbet” i denna annons. Ansök senast 2018-10-11.

Välkommen med din ansökan till oss!

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om Skatteverkets rekryteringsprocess?
Anette Backlund, Avdelningschef, tel. 010-574 88 05
Helene Ulfsdotter, Hr-konsult, tel. 010-574 82 97
Anders Tell, facklig kontaktperson ST, tel. 010-577 63 49
Johan Almstrand, facklig kontaktperson Saco, tel010-573 62 70

 

 

Sista ansökningsdag 11 oktober
Ansökningstiden för detta jobb har gått ut