E-handelskoordinator, Malmö stad

Ansökningstiden för detta jobb har gått ut

Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? 

Stadskontoret har, som kommunstyrelsens förvaltning, en samordnande roll i förhållande till övriga förvaltningar inom Malmö stad. Stadskontorets centrala uppgiftsområde är policy-, strategi-, och utvecklingsfrågor samt uppföljning/utvärdering.

Upphandlingsenheten är en enhet inom Ekonomiavdelningen på Stadskontoret.

Upphandlingsenheten har ett övergripande ansvar att vägleda all upphandlingsverksamhet i Malmö stad och dess bolag. Enheten ansvarar för genomförande av kommunövergripande ramavtal och avtalsförvaltning av dessa avtal men arbetar även med verksamhetsspecifika upphandlingsärenden och andra inköps- och upphandlingsrelaterade frågor.

Vi erbjuder dig ett arbete i en positiv och trivsam miljö där du får en unik möjlighet att utveckla din expertis inom inköp och e-handel. Upphandlingsenheten består av mycket kompetenta medarbetare där du ges möjlighet till inspirerande kollegial arbetsmiljö och löpande kompetensutveckling.

Arbetsuppgifter
Du har, som e-handelskoordinator, ett övergripande ansvar att säkerställa så rätt krav ställs avseende e-handel i våra upphandlingar. Du har också ett operativt ansvar att tillsammans med avtalsansvariga löpande implementera nya avtal i e-handelssystemet och förvalta de redan befintliga avtalen i systemet. Du kommer även ansvara för att utbilda beställare i organisationen att använda e-handelssystemet på ett smart och effektivt sätt.

Enheten arbetar utifrån en kategoristyrd arbetsmetod för de avtalsområden som är kommunövergripande och som konsulter/biträden i ärenden som är verksamhetsspecifika. Arbetet inom respektive kategori drivs av en kategoriansvarig som har i uppgift att samordna planering och genomförande av de upphandlingar som faller inom ramen för respektive kategori.

Du kommer primärt att arbeta tillsammans med de kategorigrupper som hanterar förbrukningsmaterial och IT. Du kommer även ha en nära koppling till ekonomiavdelningens systemenhet, som är systemägare och förvaltar själva e-handelssystemet. Du kommer också att arbeta nära vår inköpsadministratör som bland annat arbetar med allmänna e-handelsfrågor gentemot beställare och avtalsansvariga.

Rollen som e-handelskoordinator på upphandlingsenheten är ny och därutöver består enheten i dagsläget av 19 upphandlare med helhetsansvar inom sina respektive avtalsområden. Enheten består också av två hållbarhetskoordinatorer med ansvar för gröna, arbetsrättsliga och etiska frågor, en inköpsadministratör med ansvar för allmänna frågor, två jurister med ansvar för gemensamma juridiska frågeställningar samt en chef med ansvar för personal, ekonomi och verksamhetsplanering.

Malmö stads upphandlingsverksamhet har expanderat snabbt de senaste åren och befinner sig därför i ett utvecklingsskede och för oss är det viktigt att du, med din kompetens och med dina personliga egenskaper, bidrar till skapandet av enhetens roll och rutiner tillsammans med dina kolleger och att du deltar aktivt i att bygga den nya kultur som sakta håller på att ta form.

Kvalifikationer
Vi ser helst att du har en akademisk eller annan eftergymnasial utbildning företrädesvis inom ekonomi eller systemvetenskap, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i MS Office och att du innehar kunskap om SFTI:s standardiserade affärsprocesser.

För att lyckas i ditt arbete och bli framgångsrik i dina åtaganden krävs att du är kommunikativ och har en vilja och förmåga att skapa och bibehålla goda relationer till din omgivning. Du är lyhörd, ansvarstagande och har ett strukturerat sätt att arbeta. Du måste vara drivande och målfokuserad för att klara snäva tidsramar samtidigt som du måste tycka om att delta i olika arbetsgrupper med olika sammansättningar av kompetenser och personer.

I urvalsprocessen kommer stor vikt att läggas vid de personliga egenskaperna.

Erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning:   Heltid,  Tillträde snarast
Ansök senast:   2018-05-14
Referensnummer:   102-18 E-handel

 

Kontakt
Kontaktperson
Gabriella Manieri, Upphandlingschef, 040-341753, gabriella.manieri@malmo.se

Fackliga företrädare
Harald Nilsson, Saco, 040-341195
Niklas Pålsson, Vision, 040-342108

Övrigt
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.

Ansök senast 2018-05-14
Ansökningstiden för detta jobb har gått ut