Rädsla för innovationsupphandling

Stort intresse innebär inte att innovationsupphandlingarna är många. Den finska erfarenheten är upphandlarna måste lägga rädslan för att ta risker åt sidan om denna typ av affärer ska bli fler.

Den svenska regeringen talar sig varm för innovationsupphandling. Även i Finland betonas vikten av att, där det är möjligt, använda vid upphandling för att skapa efterfrågan på innovativa lösningar.

Gällande regeringsprogram är ambitiöst. Det eftersträvas att fem procent av all offentlig upphandling ska vara innovativ.

Fast det är långt mellan ord och upphandling. Statens revisionsverk (VTV) har utrett saken och resultatet är i sanning nedslående. Enligt VTV har aktörerna hittills misslyckats med att både identifiera och tillämpa de nationella strategierna i praktiken.

Revisionsresultatet visar att antalet innovationsupphandlingar i Finland har varit mycket litet under hela 2010-talet. Inom den statliga sektorn har det handlat om enstaka projekt. Kommunerna har lyckats något bättre.

Orsaken?

– Kreativitet och förnyelse i den offentliga sektorn hämmas ofta av ett förhållningssätt där man vill undvika risker, säger lagstiftningsexperten Matti Vedenkannas.

Rådet till upphandlingsenheterna är att utveckla sina strategiska metoder.

– Offentliga upphandlingar kan utnyttjas effektivare om upphandlingsenheternas metoder utvecklas strategiskt.

Metodutveckling kan också tjäna som utgångspunkt för att öka upphandlingsenhetens innovativa upphandling. Detta ska helst bli en del av organisationens vardag och inte bara en engångsföreteelse.

– Upphandlingsstrategin kan också signalera innovationsvänlighet mot marknaden, fortsätter Matti Vedenkannas.

Utveckling av upphandlingsenheternas verksamhet förutsätter konkreta och systematiskt tillämpade modeller för innovativ upphandling. Det kan handla om modeller för upphandlingsförfarande och kontrakt, för interaktionen mellan beställare och anbudsgivare samt för användarnas och övriga intressenters delaktighet i processen.

– I god praxis ingår även riskhantering och bedömning av upphandlingarnas effekter.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *