Tar steg framåt med uppförandekod

Peter Nohrstedt

Peter Nohrstedt skärper kraven men skulle vilja göra mer. Foto: Trons.

SKL Kommentus Inköpscentrals uppförandekod kräver minimilön och förbjuder barnarbete. Att ytterligare skärpa kraven och kräva exempelvis levnadslön är enligt Peter Nohrstedt idag inte praktiskt möjligt.

Kommentus metodhandboken

SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, månar sedan flera år tillbaka om att varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. En uppförandekod gör det lättare att kommunicera kraven både inåt och utåt.

– Det som är nytt är de krav på rutiner och processer som leverantörer måste kunna uppvisa att man har för att kunna visa att de uppfyller kraven i koden, förklarar Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig på SKL Kommentus.

Enligt koden vill SKI bland annat att leverantören ska verka för att levnadslöner betalas till de anställda. Levnadslön ska räcka till mat, sjukvård, kläder, bostad, utbildning till familjens barn, resorna till jobbet och ett litet buffertsparande.

I många länder är det betydande skillnad mellan minimilön och levnadslön. Är inte ”verka för” lite vagt formulerat?

– Levnadslöner är idag svårt att definiera, vilket kan vara problematiskt ur ett upphandlingsjuridiskt perspektiv. Det är redan ett stort steg att få underleverantörer att uppfylla minimilönekrav.

Till kraven hör att barn- och tvångsarbete inte ska förekomma. Enligt ILO:s kärnkonvention går gränsen för barnarbete vid 15 år.

– Visst är 15 år en låg ålder, då borde man gå i skola istället för att jobba. Men i många länder måste barnen hjälpa till med försörjningen för att kunna överleva, så vi utgår från ILO:s konvention om barnarbete.

Leverantören ansvarar för att arbetsmiljön, även hos underleverantörer, är säker och hygienisk. Riskerar inte ord som ”så långt det är möjligt” att orsaka onödig diskussion om vad som gäller när det kommer till exempelvis skyddsutrustning på arbetsplatsen?

– Helst skulle vi vilja vara tydligare och mer raka i våra formuleringar och helst ställa dessa krav redan i kvalificeringen.

Peter Nohrstedt konstaterar att situationen tyvärr är sådan att det inte skulle fungera i många leverantörskedjor idag:

– Om vi går för hårt fram så kommer väldigt få, om ens några, att kunna garantera att dessa krav uppfylls under en avtalsperiod.

Just nu är rutinskrivningarna ute för synpunkter hos olika intressenter. Svar ska vara inne senast den sista april.

– Eventuellt kommer vissa saker ändras, allt beror på vilka synpunkter vi får.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *