Oscar Sjöstedt
Vill lägga större ansvar på huvudentreprenören. Foto: Johan Fredriksson.

Vill inte ha huvudentreprenörsansvar

Huvudentreprenörsansvar skulle enligt Sverigedemokraternas Oscar Sjöstedt lösa många upphandlingsproblem. Fast för den idén fick partiet inte riksdagens stöd.


Sverigedemokraterna fick på det stora hela hela som man ville i frågan om arbetsrättsliga krav i den kommande upphandlingslagstiftningen. Genom att rösta med Alliansen underkändes centrala skrivningar i regeringspropositionen.

Fast den ekonomisk-politisk talespersonen Oscar Sjöstedt är ändå inte helt nöjd. Förslaget om huvudentreprenörsansvar vann inte kammarens gehör.

– Genom att göra huvudentreprenören solidariskt ansvarig för hela kedjan löser vi en stor del av problemet med att företag anlitar underentreprenörer som präglas av oschysta villkor eller i värsta fall regelrätt svart arbetskraft, menar han.

Utöver huvudentreprenörsansvar vill partiet se utökat informationsutbyte mellan upphandlare och Skatteverket.

– En ökad samverkan mellan den upphandlande parten och skattemyndigheten är ett viktigt steg för att kontrollera att sociala avgifter betalas in på vederbörligt sätt.

I Sverigedemokraternas upphandlingspolitik ingår även utökad utbildning. Som Inköpsrådet tidigare kunnat berätta vill partiet på fyra år tillföra inte mindre än 90 miljoner kronor till Upphandlingsmyndigheten.

– Det är ett enormt hyckleri att anklaga oss för att vara arbetarfientliga, för att sedan rösta nej till dessa förändringar som gynnar seriösa företag och löntagare, summerar Oscar Sjöstedt.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

4 reaktioner på ”Vill inte ha huvudentreprenörsansvar

 1. Dessa ständiga begreppsförvirringar!

  Med beaktande Svensk Byggtjänst centrala roll i svenska entreprenader vore det väl bra om såväl upphandlande myndigheter, entreprenörer och allmänheten i övrigt en gång för alla lärde sig vad begreppen betydde.

  En Huvudentreprenör är, om man ser till vad som följer av Motiv till AMA AF 12, AFB.11 Upphandlingsform, en entreprenör som vid ”delad entreprenad” övertar det tidsmässiga samordningsansvaret för inblandade sidoentreprenörers arbeten/installationer.

  Det begrepp som man synes leta efter i artikeln och den bakomvarande debatten är Generalentreprenör, alltså entreprenör som vid en generalentreprenad är den enda entreprenör som ingår entreprenadavtalet med själva byggherren (den som för egen räkning låter utföra byggarbetena). En generalentreprenören ansvar normalt för hela entreprenadens genomförande, vilket är en förutsättning om byggherren också vill överlåta ansvaret för byggarbetsmiljösamordningen (vilket inte ska förväxlas med ansvaret för den tidsmässiga samordningen enligt ovan).

  Såväl Huvudentreprenören, Sidoentreprenörerna och Generalentreprenören kan anlita Underentreprenörer, men det vid delad entreprenad är det mindre vanligt (eftersom sådana normalt intagit rollen som sidoentreprenör direkt gentemot byggherren). Det är främst generalentreprenören som har en längre kedja av underentreprenörer och det är troligtvis den (civilrättsliga) upphandlingsform som man tar sikte på enligt artikeln.

  (Medan jag ändå har er på tråden)

  En ytterligare missuppfattning som brukar förekomma är att man i stället för generalentreprenör titulerar entreprenören Totalentreprenör. Prefixet Total- innebär endast att entreprenören också svarar för projekteringen i entreprenaden. Alternativet är prefixet Utförande då man istället pratar om utförandeentreprenad.

  Även en underentreprenör kan vara totalunderentreprenör (annars skulle vi inte ha standardavtalstillägg som ABTU-07).

 2. Hej Jakob,

  Stort tack för den utförliga förklaringen. Inget försvar, men begreppet huvudentreprenörsansvar används ju rätt flitigt, även av exempelvis Byggnads. Bättring utlovas här på sajten! //Per, Inköpsrådet.

 3. Jag hoppas att du inte tog min kommentar som kritik mot artikeln, det var inte meningen. Jag vände mig mot den generella begreppsförvirringen som finns och som du nämner nått hela vägen till bl.a. Byggnads. För när inte ens Byggnads kan hålla isär begreppen är det förståeligt att även andra blandar ihop dessa begrepp 🙂

  Vill passa på att framföra ett stort tack för allt det hårda arbetet ni genomför på Inköpsrådet. Jag är en daglig besökare och er hemsida är min främsta källa till fortbildning inom upphandlingsområdet!

 4. Inte alls, vi uppskattar verkligen all hjälp till bli bättre, liksom nyhetstips och kommentarer. Tack för dina värmande ord. //Per, Inköpsrådet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *